Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Scopus

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 126 έως 150 of 3281
2020

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Tsirigoti D., Giarma C., Tsikaloudaki K.. Indoor acoustic comfort provided by an innovative preconstructed wall module: Sound insulation performance analysis. Sustainability (Switzerland). vol.12. no.20. p.1-21. 2 October 2020.
 2. Papasotiriou A., Athanatopoulou A., Kostinakis K.. Investigation on engineering demand parameters describing the seismic damage of masonry infilled R/C frames. Bulletin of Earthquake Engineering. vol.18. no.13. p.6075-6115. 1 October 2020.
 3. Kostinakis K.G., Morfidis K.E.. Optimization of the seismic performance of masonry infilled R/C buildings at the stage of design using artificial neural networks. Structural Engineering and Mechanics. vol.75. no.3. p.295-309. 10 August 2020.
 4. Pistolas G.A., Pitilakis K., Anastasiadis A.. A numerical investigation on the seismic isolation potential of rubber/soil mixtures. Earthquake Engineering and Engineering Vibration. vol.19. no.3. p.683-704. 1 July 2020.
 5. Pavel F., Vacareanu R., Pitilakis K., Anastasiadis A.. Investigation on site-specific seismic response analysis for Bucharest (Romania). Bulletin of Earthquake Engineering. vol.18. no.5. p.1933-1953. 1 March 2020.
 6. Kostinakis K., Athanatopoulou A.. Effects of in-plan irregularities caused by masonry infills on the seismic behavior of R/C buildings. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. vol.129. 1 February 2020.
 7. Papasotiriou A., Athanatopoulou A., Kostinakis K.. Spectral Acceleration as an Efficient Seismic Damage Measure for Bare and Masonry Infilled R/C Frames. Journal of Earthquake Engineering. 2020.
 8. Pyrgidis C., Savvas S., Dolianitis A.. Classification of railway lines based on speed – a worldwide overview of very high-speed infrastructure, rolling stock and services. Ingegneria Ferroviaria. vol.75. no.9. p.635-654. September 2020.
 9. Tziachris P., Aschonitis V., Chatzistathis T., Papadopoulou M., Doukas I.J.D.. Comparing machine learning models and hybrid geostatistical methods using environmental and soil covariates for soil pH prediction. ISPRS International Journal of Geo-Information. vol.9. no.4. April 2020.
 10. Karakitsiou A., Kourgiantakis M., Mavrommati A., Migdalas A.. Regional efficiency evaluation by input-oriented data envelopment analysis of hotel and restaurant sector. Operational Research. vol.20. no.4. p.2041-2058. 1 December 2020.
 11. Oikonomou P.D., Karavitis C.A., Tsesmelis D.E., Kolokytha E., Maia R.. Drought Characteristics Assessment in Europe over the Past 50 Years. Water Resources Management. vol.34. no.15. p.4757-4772. December 2020.
 12. Tsesmelis D.E., Skondras N.A., Khan S.Y.A., Kolokytha E., Karavitis C.A.. Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Index: Development and Application to Measure WASH Service Levels in European Humanitarian Camps. Water Resources Management. vol.34. no.8. p.2449-2470. 1 June 2020.
 13. Karavitis C.A., Tsesmelis D.E., Oikonomou P.D., Kairis O., Kosmas C., Fassouli V., Ritsema C., Hessel R., Jetten V., Moustakas N., Todorovic B., Skondras N.A., Vasilakou C.G., Alexandris S., Kolokytha E., Stamatakos D.V., Stricevic R., Chatzigeorgiadis E., Brandt J., Geeson N., Quaranta G.. A desertification risk assessment decision support tool (DRAST). Catena. vol.187. April 2020.
 14. Kolokytha E., Malamataris D.. Integrated Water Management Approach for Adaptation to Climate Change in Highly Water Stressed Basins. Water Resources Management. vol.34. no.3. p.1173-1197. 1 February 2020.
 15. Pardalopoulos S.I., Pantazopoulou S.J., Thermou G.E.. Seismic Rehabilitation of Substandard R.C. Buildings with Masonry Infills. Journal of Earthquake Engineering. vol.24. no.2. p.298-327. 1 February 2020.

Conference Proceeding Conference Paper

 1. Kotaridis I., Lazaridou M.. Object-based image analysis of different spatial resolution satellite imageries in urban and suburban environment. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. vol.43. no.B3. p.105-112. 6 August 2020.
 2. Bitsiou E., Giarma C.. Parameters related to building components' life-cycle analysis in methods for buildings' environmental performance assessment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 3. Kotaridis I., Lazaridou M.. Satellite imagery segmentation in lignite mine areas. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. vol.11524. 2020.
 4. Morfidis K.E., Kostinakis K.G., Pneymatikos N.G.. Adequacy of accidental eccentricity in accounting for the effects of the torsional component of earthquakes on the seismic damage. Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. vol.2. p.4639-4650. 2020.
 5. Choidis P., Tsikaloudaki K., Kraniotis D.. Hygrothermal performance of log walls in a building of 18th century and prediction of climate change impact on biological deterioration. E3S Web of Conferences. vol.172. 30 June 2020.
 6. Vasiliki T., Prof A.A.. Elastic axis of buildings under earthquake excitation. Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. vol.2. p.4512-4528. 2020.
 7. Manoukas G.E., Athanatopoulou A.M.. Evaluation of a pushover procedure for asymmetric R/C buildings with various torsional properties. Proceedings of the International Conference on Structural Dynamic , EURODYN. vol.2. p.4451-4466. 2020.

Σελίδες

Word DocumentXML