Είστε εδώ

Δημοσιεύσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατάλογος Δημοσιεύσεων Scopus

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 176 έως 200 of 3281
2020

Άρθρο σε Περιοδικό

 1. Ali A., De Risi R., Sextos A., Goda K., Chang Z.. Seismic vulnerability of offshore wind turbines to pulse and non-pulse records. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. vol.49. no.1. p.24-50. 1 January 2020.
 2. Fiorentino G., Cengiz C., De Luca F., Mylonakis G., Karamitros D., Dietz M., Dihoru L., Lavorato D., Briseghella B., Isakovic T., Vrettos C., Topa Gomes A., Sextos A., Nuti C.. Integral abutment bridges: Investigation of seismic soil-structure interaction effects by shaking table testing. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 2020.
 3. Nagkoulis N., Katsifarakis K.L.. Minimization of Total Pumping Cost from an Aquifer to a Water Tank, Via a Pipe Network. Water Resources Management. vol.34. no.13. p.4147-4162. 1 October 2020.
 4. Georgiadis K., Sheil B.. Effect of torsion on the undrained limiting lateral resistance of piles in clay. Geotechnique. vol.70. no.8. p.700-710. 1 August 2020.
 5. Giannakis I., Emmanouil C., Kungolos A.. Evaluation of effects of municipal sludge leachates on water quality. Water (Switzerland). vol.12. no.7. July 2020.
 6. Kalogeropoulos G., Tsonos A.D.. Cyclic performance of RC columns with inadequate lap splices strengthened with CFRP jackets. Fibers. vol.8. no.6. 1 June 2020.
 7. Kirlas M.C., Katsifarakis K.L.. Evaluation of automated groundwater level measurements for transmissivity and storativity calculation. Journal of Water Supply: Research and Technology - AQUA. vol.69. no.4. p.332-344. 1 June 2020.
 8. Georgiadis K., Skordas D., Kamas I., Comodromos E.. Heating and cooling induced stresses and displacements in heat exchanger piles in sand. Renewable Energy. vol.147. p.2599-2617. March 2020.
 9. Papaoikonomou K., Latinopoulos D., Emmanouil C., Kungolos A.. A Survey on Factors Influencing Recycling Behavior for Waste of Electrical and Electronic Equipment in the Municipality of Volos, Greece. Environmental Processes. vol.7. no.1. p.321-339. 1 March 2020.
 10. Rajana K., Tsavdaridis K.D., Koltsakis E.. Elastic and inelastic buckling of steel cellular beams under strong-axis bending. Thin-Walled Structures. vol.156. November 2020.
 11. Skoulikaris C., Krestenitis Y.. Cloud data scraping for the assessment of outflows from dammed rivers in the EU. A case study in South Eastern Europe. Sustainability (Switzerland). vol.12. no.19. October 2020.
 12. Chrysanidis T., Tegos I.. Axial and transverse strengthening of R/C circular columns: Conventional and new type of steel and hybrid jackets using high-strength mortar. Journal of Building Engineering. vol.30. July 2020.
 13. Sousa H., Mitoulis S.A., Psarras K., Tegos I.A.. Control of long-term deflections of RC beams using reinforcements and low-shrinkage concrete. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Bridge Engineering. vol.173. no.2. p.63-77. 1 June 2020.
 14. Stavridou N., Koltsakis E., Baniotopoulos C.C.. A comparative life-cycle analysis of tall onshore steel wind-turbine towers. Clean Energy. vol.4. no.1. p.48-57. 4 April 2020.
 15. Verde N., Kokkoris I.P., Georgiadis C., Kaimaris D., Dimopoulos P., Mitsopoulos I., Mallinis G.. National scale land cover classification for ecosystem services mapping and assessment, using multitemporal copernicus EO data and google earth engine. Remote Sensing. vol.12. no.20. p.1-24. 2 October 2020.
 16. Zhu C., Riga E., Pitilakis K., Zhang J., Thambiratnam D.. Seismic Aggravation in Shallow Basins in Addition to One-dimensional Site Amplification. Journal of Earthquake Engineering. vol.24. no.9. p.1477-1499. 1 September 2020.
 17. Vranna A., Tika T.. Undrained Monotonic and Cyclic Response of Weakly Cemented Sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. vol.146. no.5. 1 May 2020.
 18. Tsinidis G., de Silva F., Anastasopoulos I., Bilotta E., Bobet A., Hashash Y.M.A., He C., Kampas G., Knappett J., Madabhushi G., Nikitas N., Pitilakis K., Silvestri F., Viggiani G., Fuentes R.. Seismic behaviour of tunnels: From experiments to analysis. Tunnelling and Underground Space Technology. vol.99. May 2020.
 19. Huang Z., Pitilakis K., Tsinidis G., Argyroudis S., Zhang D.. Seismic vulnerability of circular tunnels in soft soil deposits: The case of Shanghai metropolitan system. Tunnelling and Underground Space Technology. vol.98. April 2020.
 20. Papamichos E.. Analytical models for onset of sand production under isotropic and anisotropic stresses in laboratory tests. Geomechanics for Energy and the Environment. vol.21. March 2020.
 21. Papamichos E., Strongylis P., Bauer A.. Reactive instabilities in linear acidizing on carbonates. Geomechanics for Energy and the Environment. vol.21. March 2020.

Conference Proceeding Conference Paper

 1. Basdeki A., Katsifarakis K.L.. Urban rain water management-Results of questionnaire research in Thessaloniki, Greece.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 2. Stavridou N., Koltsakis E., Baniotopoulos C.C.. Life Cycle Analysis of lattice and tubular wind turbine towers. A comparative study.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol.410. no.1. 24 January 2020.
 3. Patias P., Mallinis G., Tsioukas V., Georgiadis C., Kaimaris D., Tassopoulou M., Verde N., Dohr M., Riffler M.. Earth observations as a tool for detecting and monitoring potential environmental violations and policy implementation. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. vol.43. no.B3. p.1491-1496. 6 August 2020.

Book Series Chapter

 1. Katsifarakis K., Kontos Y.. Genetic Algorithms: A Mature Bio-inspired Optimization Technique for Difficult Problems. Modeling and Optimization in Science and Technologies. vol.16. p.3-25. 2020.

Σελίδες

Word DocumentXML