Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Νομικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.law.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@law.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Νομικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την ολοκλήρωση των σπουδών στη Νομική Σχολή απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) από πενήντα (50) μαθήματα. Από αυτές οι 188 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στα τριάντα επτά (37) υποχρεωτικά μαθήματα και οι 52 πιστωτικές μονάδες στα δεκατρία (13) μαθήματα επιλογής που διακρίνονται σε μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής [συνολικά έξι (6) διαφορετικών ενοτήτων], μαθήματα Γενικής Παιδείας (1) και Ελεύθερης Επιλογής (6). Η διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο έχει 13 εβδομάδες διδασκαλίας.
Για την εγγραφή τους ως δικηγόροι σε δικηγορικό σύλλογο, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής πρέπει να κάνουν πρακτική άσκηση και στη συνέχεια να δώσουν εξετάσεις στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,0-6,49
Ανεπιτυχώς: 0,0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS(>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ