Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Πολιτικών Επιστημών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-2022)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.polsci.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@polsci.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27,5 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμιναριακά επιλογής και ελεύθερης επιλογής). Η βαθμολόγηση του κάθε μαθήματος είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές ή προφορικές δοκιμασίες, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι εξοπλισμένοι με:
Το αναγκαίο γνωστικό απόθεμα (θεωρητικό, εννοιολογικό και αναλυτικό) που τους επιτρέπει να χαρτογραφούν και να κατανοούν επιστημονικά τα πολιτικά φαινομένα: τους πολιτικούς θεσμούς, τις πολιτικές διαδικασίες και τους ανταγωνισμούς, όπως αναπτύσσονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες (ποσοτικές και ποιοτικές) ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών, που τους καθιστούν ικανούς να αναλύουν τις σχέσεις των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.
Την κριτική ικανότητα που προικίζει κάθε πολιτικό επιστήμονα με τη δυνατότητα να περιγράφει και να ερμηνεύει ταυτότητες, σχέσεις, ιδεολογίες και πολιτικές, και να υποστηρίζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα.
Τα πρακτικά εφόδια που επιτρέπουν την συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων, την επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (συμβατικές και ηλεκτρονικές), την επιστημονική διερώτηση και την ανάπτυξη οργανωμένων και πειστικών επιχειρημάτων στον γραπτό και προφορικό λόγο, τον χειρισμό πολλαπλών ερεθισμάτων και προκλήσεων με συνθετικό τρόπο, την αποτελεσματική ατομική και συλλογική εργασία, την συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση επιστημονικών και επαγγελματικών εγχειρημάτων με κοινωνική, δημοκρατική και ηθική υπευθυνότητα.
Στο εφαρμοσμένο επίπεδο των επαγγελματικών προοπτικών, τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες προσδίδουν στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών την ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών σε ποικίλους τομείς απασχόλησης. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στο ?ηµόσιο και τις υπηρεσίες του, από τον διοικητικό µηχανισµό του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης µέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το ?ιπλωµατικό Σώµα· στον ιδιωτικό τοµέα (εταιρείες δηµοσκοπήσεων, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, εταιρείες διαφήµισης και επικοινωνίας, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.)· σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ?ιεθνείς ή Περιφερειακούς Οργανισµούς.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαικό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS(>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση
κος Ιωάννης Παπαγεωργίου, καθηγητής