Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.polsci.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@polsci.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27,5 ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ-ΤΕΙ. Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί Πτυχιούχο Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η εισαγωγή στο Π. Μ.Σ. γίνεται με εξετάσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η επίδοση των υποψηφίων σε κεντρικό αντικείμενο της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει και μετά από τη συμμετοχή τους σε συνέντευξη, όπου εξετάζεται η ερευνητική πρόταση που έχουν καταθέσει.
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (6). Η βαθμολόγηση του κάθε μαθήματος στηρίζεται σε γραπτές ή προφορικές δοκιμασίες, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων. Γενικά, το βάρος πέφτει στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών με τη χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από την έρευνα πεδίου ή/και τον έλεγχο των πηγών.Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι εξοπλισμένοι με:-Το αναγκαίο έγκυρο και πολύπλευρο γνωστικό απόθεμα που σχετίζεται με την ειδίκευση που ακολουθούν και το οποίο τους επιτρέπει να χαρτογραφούν και να κατανοούν επιστημονικά και με αυξημένη αναλυτική/θεωρητική επάρκεια τα πολιτικά φαινόμενα.-Τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες αναλυτικές/φιλοσοφικές ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών, που τους καθιστούν ικανούς να ερευνούν αυτοδύναμα και πρωτότυπα την πολιτική ζωή.-Την εμπεδωμένη κριτική ικανότητα που προικίζει κάθε απόφοιτο με τη δυνατότητα να δρα με επιστημονικό ήθος, επινοητικότητα και αυτοπεποίθηση σε σύνθετα ερευνητικα και επαγγελματικά περιβάλλοντα.-Τα πρακτικά εφόδια που επιτρέπουν την συγκέντρωση και αξιολόγηση σύνθετων πληροφοριών και τεκμηρίων, την συστηματική επεξεργασία και σύνθεση στοιχείων από ποικίλες πηγές (συμβατικές και ηλεκτρονικές), την ενδελεχή επιστημονική διερώτηση και την ανάπτυξη οργανωμένων και πειστικών επιχειρημάτων στον γραπτό και προφορικό λόγο τόσο στα ελληνικά όσο και σε μια ξένη γλώσσα, τον αποτελεσματικό χειρισμό πολλαπλών ερεθισμάτων και προκλήσεων με συνθετικό τρόπο, την παραγωγική ατομική και συλλογική εργασία, την δραστήρια συμμετοχή στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση σύνθετων επιστημονικών και επαγγελματικών εγχειρημάτων με υψηλή κοινωνική και δημοκρατική υπευθυνότητα.
Δεν υπάρχει.
Η απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης επιτρέπει την πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου (διδακτορικό)
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών γαι το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά, ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Πλήρης φοίτηση
κος Θεόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής