Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2012-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.pharm.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@pharm.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Φαρμακευτικής και υπό ορισμένες προϋποθέσεις Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Χημικών Μηχανολόγων ή συναφών Τμημάτων, προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Τίτλος ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Στο 1ο έως 2ο εξάμηνο (60 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης δεξιοτήτων. Στο 3ο και 4ο εξάμηνο (60 ECTS) εκπονούν τη Μεταπτυχιακή διατριβή Ειδίκευσης την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης η οποία αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να κατανοούν τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησής τους από το επίπεδο σύνθεσης ως την μορφοποίησή τους στην τελική μορφή. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας.
Σκοπός είναι η προαγωγή της διεπιστημονικής προσέγγισης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο με άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην προστασία και στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της Ελλάδας στον τομέα του Φαρμάκου. Εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική, εργασιακή εκπαίδευση-κατάρτιση των Μεταπτυχιακών φοιτητών στο φάρμακο ανθρωποκεντρικά.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι ικανοί να χειρίζονται βάσεις δεδομένων MS Access, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (π.χ. Refworks), εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης (π.χ. Blackboard), Τηλεπισκόπηση, μοντέλα προσομοίωσης, αναλύσεις, στατιστική (μονοπαραγοντικές και πολυπαραγοντικές αναλύσεις). Eπιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες
και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν απαιτείται.
Πρόσβαση σε Διδακτορικό δίπλωμα.
Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες μεταφοράς) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (ΦΕΚ 1466/2007, Νο 5/89656/Β3 ΆΡΘΡΟ 1,2,3). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ