Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Ιατρικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2014-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.med.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@med.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Ιατρικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή και κλινική άσκηση.
Η κλινική άσκηση σε συνάρτηση με την θεωρητική διδασκαλία καλύπτουν την κλινική εκπαίδευση. Η νοσοκομειακή άσκηση στα κλινικά μαθήματα γίνεται με εισαγωγικό τρόπο στο τρίτο έτος, και αναλυτικά στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος σπουδών. Η διδασκαλία των κλινικών μαθημάτων γίνεται με βάση τη γνώση της ύλης των βασικών ιατρικών μαθημάτων, είτε μέσα στο Νοσοκομείο, είτε σε συνεργαζόμενες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά από έγκριση της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο τελειόφοιτος εκπαιδεύεται κλινικά, ασκώντας την Ιατρική κάτω από υπεύθυνη καθοδήγηση (τρίμηνα).
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο η εκπαίδευσή τους αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς, της Υγείας, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι δεξιότητες αποσκοπούν στο να μπορούν να:
1. Εξετάζουν έναν ασθενή,
2. Αξιολογούν κλινικά περιστατικά, παραγγέλλουν εργαστηριακές εξετάσεις, κάνουν διαφορικές διαγνώσεις, και διαπραγματεύονται ένα διαχειριστικό πλάνο,
3. Παρέχουν άμεση φροντίδα σε επείγοντα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των Πρώτων Βοηθειών και της αναζωογόνησης,
4. Συνταγογραφούν φάρμακα,
5. Εκτελούν πρακτικούς χειρισμούς,
6. Επικοινωνούν αποτελεσματικά σε ιατρικό περιβάλλον,
7. Εφαρμόζουν τις δεοντολογικές και νομικές αρχές στην ιατρική πρακτική,
8. Αξιολογούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές πτυχές της αρρώστιας ενός ασθενή,
9. Εφαρμόζουν τις αρχές, τις δεξιότητες και τις γνώσεις της Τεκμηριωμένης Ιατρικής,
10. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά πληροφορίες και πληροφορική τεχνολογία σε ένα ιατρικό πλαίσιο,
11. Εφαρμόζουν επιστημονικές αρχές, μεθόδους και γνώσεις στην ιατρική πρακτική και έρευνα,
12. Προάγουν την υγεία, καταγίνονται με τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού και εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα σύστημα φροντίδας υγείας και πρόνοιας.
Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα να σκέφτονται ελεύθερα, δημιουργικά και επαγωγικά, να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα εκτός της μητρικής, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την αναζήτηση, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, να αναλύουν να συνθέτουν να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, να δείχνουν κοινωνική επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής.
Το πτυχίο Ιατρικής:
- παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε οποιοδήποτε Ιατρικό Σύλλογο στην Ελλάδα και την άσκηση της ιατρικής επιστήμης
- αποτελεί προσόν αυτόματα αναγνωρισμένο (σύμφωνα με την κοινoτική οδηγία 2005/36/EC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής επιστήμης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή (σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο) εφόσον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή έχει 2 δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά περιοδικά (εξαιρούνται πρακτικά συνεδρίων) βάσει Ν. 3685/2008.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα: 8,50 - 10
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς : 5,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5,00.
12 εξάμηνα, 361,3 ECTS. Έγκριση Προγράμματος Σπουδών (Γ.Σ. 37/09-07-2009).
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση.
κος Αστέριος Καραγιάννης