Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαma-museology.web.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@arch.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μεταπτυχιακό
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση κριτηρίων και προσωπική συνέντευξη.
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού απαιτείται:
α) η επιτυχής παρακαλούθηση και εξέταση σε έξι υποχρεωτικά μαθήματα-Διδακτικές Περιοχές
β) πρακτική άσκηση (250 ωρών) σε μουσείο, πολιτιστικό οργανισμό
γ) μεταπτυχιακή ερευνητική ή σχεδιαστική-συνθετική διατριβή
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια.
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Βαθμολογική κλίμακα επιτυχίας
6,0-6,49 ΚΑΛΩΣ
6,5-8,49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
8,5-10 ΑΡΙΣΤΑ
3 εξάμηνα, 90 ΕCTS
Σε κάθε εξαμηνιαίο Μάθημα-Διδακτική Περιοχή αντιστοιχούν 10 Πιστωτικές Μονάδες, οπότε το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που αποδίδονται για το Αe5ξάμηνο είναι 30, όπως επίσης 30 Πιστωτικές Μονάδες για το Βe5ξάμηνο. Στο Γe5ξάμηνο, στην πρακτική άσκηση αντιστοιχούν 10 Πιστωτικές Μονάδες. Για την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αποδίδονται 20 Πιστωτικές Μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απομένεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων.
Καθ. Ν. Καλογήρου