Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής (1999)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/dent
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@dent.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΤΥΧΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις εθνικού επιπέδου
Το πρόγραμμα Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής είναι σύμφωνο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση ADEE (Association for Dental Education in Europe) για το προφίλ και τις ικανότητες του Ευρωπαίου οδοντιάτρου. Κάθε φοιτητής κατά την διάρκεια των πενταετών σπουδών του πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετάσει με επιτυχία θεωρητικά μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση, προκλινικά μαθήματα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και μαθήματα με κλινική εκπαίδευση και άσκηση διάρκειας δύο ακαδημαϊκών ετών. Για την απόκτηση του πτυχίου της Οδοντιατρικής Σχολής, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα (υποχρεωτικά κορμού και επιλογής) τα οποία αποτιμόνται σε 300 πιστωτικές μονάδες ECTSπου κατανέμονται σε 10 εξάμηνα σπουδών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να α) εργαστεί σαν οδοντίατρος παρέχοντας υπηρεσίες Οδοντιατρικής Υγείας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σε οργανωμένους φορείς υπηρεσιών Υγείας, β) να πραγματοποιήσει επιστημονική έρευνα στον τομέα της Οδοντιατρικής επιστήμης, γ) να εφαρμόζει την γνώση στην κλινική πράξη, δ) να επικοινωνεί σε μια ξένη γλώσσα, ε) να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνολογίες, στ) να επιδεικνύει κοινωνική, επαγγελματική και ηθική ευθύνη, ζ) να εργάζεται είτε ανεξάρτητος είτε ως μέλος ομάδος σε διεθνή ή διεπιστημονικά πλάισια.
Δεν υπάρχει
Ο τίτλος δίνει πρόσβαση στον 2ο κύκλο σπουδών (Μεταπτυχιακές Σπουδές)
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς (Kalos) Good : 5.00-6.49
Ανεπιτυχώς 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1ECTS= 25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας ΥΑ Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β άρθρα 1,2,3 με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου φροντιστηρίου πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ