Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.film.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@film.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Κινηματογράφου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού - υποχρεωτικά και επιλογής) 300 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πενταετές και δομημένο ως εξής : Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη σπουδών (8 εξάμηνα), ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με 60 ECTS και κάθε εξάμηνο με 30 ECTS. Οι φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο πέμπτο έτος σπουδών με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που πιστώνεται με 40 ECTS, και ερευνητικής εργασίας, που πιστώνεται με 20 ECTS.
Το πτυχίο του Τμήματος Κινηματογράφου είναι ενιαίο και έχει ως βάση έναν πλήρη κύκλο μαθημάτων θεωρίας και ιστορίας κινηματογράφου και καλλιτεχνικής κινηματογραφικής δημιουργίας, όπου περιλαμβάνονται και υποχρεωτικά μαθήματα παιδαγωγικής και ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, με βάση τα επιλεγόμενα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές/τριες εντρυφούν σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά πεδία: α) σενάριο, β) σκηνοθεσία, γ) διεύθυνση παραγωγής, δ) ήχος-μουσική κινηματογράφου, ε) σκηνογραφία-ενδυματολογία, στ) διεύθυνση φωτογραφίας, ζ) μοντάζ, η) θεωρία - ιστορία κινηματογράφου.
Αποστολή του Τμήματος Κινηματογράφου είναι η καλλιέργεια της κινηματογραφικής τέχνης και η επιστημονική μελέτη του κινηματογράφου. Οι φοιτητές/τριες αποκτούν μια σφαιρική, θεωρητική και πρακτική, γνώση του κινηματογραφικού μέσου, καθώς και εξειδικευμένες ικανότητες στο γνωστικό πεδίο που ο κάθε φοιτητής/τρια έχει επιλέξει.
Όλοι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κινηματογράφου κατέχουν σε ένα βασικό επίπεδο γνώσεις και δεξιότητες για κάθε καλλιτεχνικό-γνωστικό αντικείμενο του κινηματογράφου (Σενάριο, Σκηνοθεσία, Δ/νση φωτογραφίας, Μοντάζ, Ήχος-Μουσική, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Παραγωγή) καθώς και βασικές θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας του Κινηματογράφου. Επίσης, όλοι κατακτούν παιδαγωγικές δεξιότητες στη διδασκαλία του κινηματογράφου: ικανότητα σύλληψης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διδακτική κινηματογράφου, συντονισμός μαθητικών πρότζεκτ).
Επιπλέον, ανάλογα με τα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία στην κατεύθυνση που έχουν επιλέξει να εστιάσουν, οι φοιτητές δύνανται να αποκτήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο τις παρακάτω δεξιότητες:
Δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σεναριογράφου: σύλληψη και συγγραφή κινηματογραφικού σεναρίου.
Δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία του σκηνοθέτη: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός σκηνοθετικού σχεδίου σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς συντελεστές.
Δεξιότητες σχετικές με την διεύθυνση φωτογραφίας: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου που αφορά στο φωτισμό και το κινηματογραφικό κάδρο.
Δεξιότητες σχετικές με το μοντάζ: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου συναρμογής και ανασύνθεσης της ταινίας.
Δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία στο πεδίο της Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου για το σκηνικό χώρο και τα κοστούμια.
Δεξιότητες σχετικές με την καλλιτεχνική εργασία στο πεδίο του κινηματογραφικού ήχου και μουσικής: σύλληψη και πραγματοποίηση ενός καλλιτεχνικού σχεδίου που αφορά στη σύνθεση της ηχητικής μπάντας ενός κινηματογραφικού έργου.
Δεξιότητες σχετικές με την εργασία στο πεδίο της παραγωγής: επιλογή, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων
Δεξιότητες σχετικές με την Θεωρία και Ιστορία: Θεωρητική και ιστορική κατάρτιση
Δεν εφαρμόζεται.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10). Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
Άριστα : 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς : 6,5 - 8,49
Καλώς: 5,0 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0.0-4.99
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/β, αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.
Πλήρης φοίτηση.
κος Απόστολος Καρακάσης