Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2010-2020)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.frl.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@frl.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία τουλάχιστον σε (58) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 240 ECTS. Η εξέταση μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, με συνεχή αξιολόγηση ή με κατάθεση εργασιών.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της Γλωσσολογίας, της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών, της Γαλλικής Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας, του Γαλλικού Πολιτισμού και της Μετάφρασης- Μεταφρασεολογίας. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια του πνεύματος, στην απόκτηση παιδείας, στην ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής συνείδησης. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην προαγωγή των γαλλικής παιδείας στον ελληνόφωνο χώρο, στη διαπολιτισμική επικοινωνία, στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τη γαλλική γλώσσα και γραμματεία, να σχεδιάζουν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας/πολιτισμού στην εκπαίδευση, να χειρίζονται γραπτά και προφορικά τον επιστημονικό λόγο, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν πολιτισμικά φαινόμενα του γαλλόφωνου και ελληνόφωνου χώρου, να συνδέουν τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γαλλικής ως πρώτης/δεύτερης ξένης γλώσσας, να είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής, με ειδικά θέματα της διδακτικής των ξένων γλωσσών καθώς και με σύγχρονες μεταφραστικές θεωρίες.
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών και γνώσεων από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της μετάφρασης και του πολιτισμού.
Συνεπώς οι απόφοιτοι/απόφοιτες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες:
(α) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή επιστημονικών μελετών στα πεδία της γαλλικής και συγκριτικής γραμματολογίας, της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας, (β) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (γ) τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στηv πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ενήλικες σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, (δ) τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, (ε) τη διδασκαλία της γαλλικής/γαλλόφωνης λογοτεχνίας και του γαλλικού πολιτισμού, (στ) τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, (ζ) το χειρισμό διαφόρων συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, (η) τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ομιλητές της γαλλικής και της ελληνικής γλώσσας, (θ) την επιλογή και προώθηση της γαλλικής λογοτεχνίας στον ελληνόφωνο εκδοτικό χώρο, (ι) τη μετάφραση γενικών/ειδικών κειμένων από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα.
Οι απόφοιτοι του Γαλλικού Τμήματος, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν στη γαλλική και ελληνική γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 8) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, 9) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου και 10) να προάγουν την ελεύθερη παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Πτυχίο.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα : 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 5,0 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5,00
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) . Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Παναγιώτης Μ. Παναγιωτίδης