Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.del.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@del.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι τα οκτώ (8) εξάμηνα και οι φοιτητές/φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά κατεύθυνσης και επιλογής, συγκεντρώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (240ECTS). Οι κωδικοί μαθημάτων ΑΠ (Απαλλαγή) και ΚΑΤ (Κατατακτήριες εξετάσεις) αφορούν μαθήματα αναγνωρισμένα από ολοκληρωμένο κύκλο προπτυχιακών σπουδών των οποίων τα ECTS προσμετρώνται στη λήψη του πτυχίου.
Το πτυχίο εκδίδεται βάσει των ελάχιστων διδακτικών ή πιστωτικών μονάδων ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών εισαγωγής του φοιτητή (136 διδακτικές μονάδες = 240 ECTS).
Οι δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης του Τμήματος είναι: Α. Διδακτικής και Γλωσσολογίας και Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.
Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω γραπτής εργασίας είτε σε συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους. Η Πρακτική Άσκηση με τη μορφή Μικροδιδασκαλιών είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πιστώνεται με 18 ECTS. Προβλέπονται προαιρετικά (α) πτυχιακή εργασία και/ή (β) Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικούς ή άλλους φορείς, οι οποίες πιστώνονται καθεμία με 12 ECTS.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων στα παρακάτω αντικείμενα: Γλωσσολογία, Διδακτική και Παιδαγωγική Επιστήμη, Μεταφρασεολογία, Συγκριτική Γραμματολογία και Πολιτισμό.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες που συνδέονται με: (α) την επιστημονική έρευνα και τη συγγραφή επιστημονικών μελετών στα πεδία της γερμανικής και συγκριτικής γραμματολογίας, της διδακτικής και της γλωσσολογίας, (β) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (γ) τη διδασκαλία της γερμανικής σε μαθητές και μαθήτριες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε ενήλικες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, (δ) τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας στις παραπάνω ηλικιακές ομάδες, (ε) τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της γερμανικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και τις διάφορες πλατφόρμες μάθησης και το χειρισμό τους (στ) τη διδασκαλία της γερμανόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, (ζ) την επιλογή και προώθηση της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, (η) τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ομιλητές της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας, (θ) τη μετάφραση κειμένων του ευρύτερου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών καθώς και την επιμέλεια μεταφράσεων από τη γερμανική στην ελληνική γλώσσα.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Πτυχίο.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή διδακτορικού διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται από τον φοιτητή / τη φοιτήτρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, της πτυχιακής εργασίας κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κυρία Καραγιαννίδου Ευαγγελία