Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.phed.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςask@phed.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Τα μαθήματα αυτά είναι θεωρητικά και εφαρμογής κορμού καθώς επίσης μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερηςεπιλογής. Επίσης, κάθε φοιτητής - φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η να επιλέξει μία ειδικότητα που αποτελείται από δύο 9ωρα μαθήματα, ένα σε κάθε εξάμηνο του 4ου έτους. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί ως αθλητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματός τους. Τέλος, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν την εκπόνηση πτυχιακής διπλωματικής εργασίας η να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, που ισοδυναμεί με τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.
Το προπτυχιακό ΠΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αποσκοπεί στην εκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις επιστημονικές εξελίξεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό και να έχουν τη δυνατότητα παραγωγής νέας γνώσης. Σημαντικό τμήμα του ΠΣ αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων (αθλητικών, ψυχολογικών, παιδαγωγικών, κ.ά) που συντελούν στην προαγωγή της Αθλητικής Επιστήμης. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, το ΠΣ αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της αναψυχής και του αγωνιστικού αθλητισμού. Τέλος, το ΠΣ αποσκοπεί στο να αναδείξει τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, εκτός από μέσο αγωγής και ως μέσο κοινωνικής ένταξης, αναψυχής, βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και υγείας, δημιουργικής ενασχόλησης, και γενικά σημαντικό μέσο για την προαγωγή της ποιότητας ζωής, όλων των ηλικιών.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα μαθήματα και την ειδίκευση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: 1) τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας, 3) την καλλιέργεια και ανάπτυξη ολυμπιακών αθλημάτων, 4) τη μελέτη της ιστορικής, κοινωνικής και φιλοσοφικής βάσης του αθλητισμού,5) την προπονητική του αθλητισμού για την βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, 6) τις βιολογικές προσαρμογές και την αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης, 7) τη μηχανική ανάλυση της κίνησης στον αθλητισμό, 8) την ψυχολογία των αθλητών, των αθλητικών ομάδων και των ασκουμένων, 9) το σχεδιασμό και την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για την προαγωγή της υγείας, 10) τη σωματική, πνευματική, ψυχολογική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη του πληθυσμού, μέσω της άσκησης, 11) την άσκηση ως θεραπευτικό μέσο σε χρόνιες διαταραχές και παθήσεις, 12) την άσκηση στους χώρους εργασίας, 13) την άσκηση και άθληση σε άτομα με αναπηρίες και ιδιαίτερες ικανότητες, 14) την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και των μεθόδων για την αύξηση της απόδοσης και 15) την καλλιέργεια υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εκτός από τις γνώσεις που σχετίζονται με την Αθλητική Επιστήμη και τις εφαρμογές της, έχουν την ικανότητα: 1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να παράγουν νέες ιδέες, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, 9) να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα φύλου και 10) να έχουν κριτική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια ( 0-10 )
Άριστα: 8.50 - 10.00
Λίαν Καλώς: 6.50 - 8.49
Καλώς: 5.00 - 6.49
Ανεπιτυχώς: 0.00-4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ,240 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαικό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (με Εναρμόνηση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β,αρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαική). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ