Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Φυσικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ-Τμήμα Φυσικής (2012-2021)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Φυσικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φυσικής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (Υποχρεωτικά, Βασικής Επιλογής, Γενικής Επιλογής, Ειδικής Επιλογής) τα οποία αναφέρονται σε 31 υποχρεωτικά και 12 επιλογής ή 10 + την πτυχιακή εργασία. ή τουλάχιστον 240 ECTS.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής έχουν ευρύ υπόβαθρο γνώσεων στα μαθηματικά και υπολογιστικά εργαλεία που είναι απαραίτητα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής ενώ παράλληλα έχουν εκτεθεί τόσο στις βασικές έννοιες της Φυσικής (π.χ. Κβαντομηχανική, Μηχανική, Θερμοδυναμική, Ηλεκτρομαγνητισμό, Πυρηνική, Στερεά Κατάσταση) όσο και στις εφαρμογές της (π.χ. Ηλεκτρονικά, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Φυσική των Υλικών κλπ). Επίσης οι απόφοιτοι έχουν : (1) εξοικειωθεί με την διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα μέσω των βιβλιοθηκών ή/και του διαδικτύου, (2) αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων και τη συγγραφή τεχνικών αναφορών, (3) εκπαιδευτεί στην ατομική και ομαδική εργασία και (4) την υποστήριξη εργασιών τους σε κοινό. Τέλος οι απόφοιτοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να διδάξουν Φυσική και συναφή μαθήματα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να εργαστούν ερευνητικά ή επιστημονικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου