Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΦυσική και Τεχνολογία Υλικών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Φυσική & Τεχνολογία Υλικών (2014-2018)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://pms.physics.auth.g
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Φυσική και Τεχνολογία Υλικών
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης του διεπιστημονικού προγράμματος μεταπτυχιακού σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», που οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής, οι σπουδαστές πρέπει εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών που διαρκεί 3 εξάμηνα (90 ECTS) (Υπουργική απόφαση 194727/Z1, ΦΕΚ 3333/2014/Β). Το ΠΜΣ εφαρμόζει σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης που βασίζεται στην πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (https://qa.auth.gr) που διέπεται από διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα.
Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται σε 30. Τα μαθήματα είναι δομημένα σε διδακτικές ενότητες έτσι ώστε η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων να γίνεται εύκολα. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου οι φοιτητές παίρνουν 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, ένα υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα (εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη των υλικών και XRD) και ένα ερευνητικό σεμινάριο. Τα μαθήματα κορμού εστιάζονται στην ανάπτυξη και κατεργασία ημιαγωγικών υλικών, τη δομή και τις ατέλειες που απαντώνται στα υλικά, τη θερμοδυναμική και τα διαγράμματα φάσεων και στις ιδιότητες των υλικών και τον χαρακτηρισμό τους (επιστημονικού πεδίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων). Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές παίρνουν 4 υποχρεωτικά μαθήματα, με τίτλους: "Βιομηχανικά υλικά", "Μέθοδοι βελτιστοποίησης και επιλογής υλικών", "Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών" (ηλεκτρονική μικροσκοπία, οπτικός χαρακτηρισμός, ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και χαρακτηρισμός μαγνητικών υλικών) και το "Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία» που διαρκεί ένα (1) μήνα (κατά τη διάρκεια του οποίου οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία σε τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες) και τέσσερα (4) από τα ένδεκα (11) προσφερόμενα κατe5πιλογήν μαθήματα. Μερικά από τα κατe5πιλογήν μαθήματα παραδίδονται από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων (π.χ. Τμήματα Χημείας-ΑΠΘ, Χημικών Μηχανικών-ΕΜΠ, Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ κλπ) υποστηρίζοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία που έχει ερευνητικό χαρακτήρα, περιέχει πρωτότυπα αποτελέσματα, εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι ανοιχτή στο κοινό. Επίσης οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν την ερευνητική τους δουλειά σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Στόχος του ΠΜΣ είναι η διεπιστημονική και υψηλής ποιότητας θεωρητική και πειραματική εκπαίδευση σε θέματα νέων υλικών, που περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης, ιδιοτήτων, χαρακτηρισμού, επιλογής και βελτιστοποίησης υλικών, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση και μεταφορά τεχνογνωσίας.
Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η εκτενής και εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική μεθοδολογία. Αυτό επιτυγχάνεται με τα 3 επίπεδα της εργαστηριακής/ερευνητικής εκπαίδευσης: τα εργαστήρια του 1ου και 2ου εξαμήνου, το εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία του 2ου εξαμήνου και την πρωτότυπη διπλωματική εργασία.
Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ έχουν ένα στέρεο υπόβαθρο θεωρητικών και πειραματικών γνώσεων καθώς και υπολογιστικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τον φορμαλισμό προχωρημένων αρχών στη φυσική και τεχνολογία των υλικών και των εφαρμογών τους, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι μπορούν να χειριστούν βάσεις δεδομένων (π.χ. HEAL link, Refworks , MSDS (Material safety data sheet), Saxang1033 s Dangerous Properties of Industrial Materials), ερευνητικά προγράμματα (π.χ. MathCad, Mathematica, MATTER (<http://www.matter.org.uk>), ATOMS, MATLAB, Digital Micrograph, ImagePro, Electron microscopy Simulations (EMS), Molecular Dynamics, Derive), πληροφοριακές πλατφόρμες (π.χ. Blackboard, bscw (public.bscw.de), CES Edupack (www.grantadesign.com), MITOPENCOURSEWARE), SWOT analyses, κλπ. Μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μια δεύτερη Ευρωπαϊκή γλώσσα, να καταγράψουν, να αναλύσουν επιστημονικά δεδομένα και να τα παρουσιάσουν υπό μορφή επιστημονικής αναφοράς.
Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν: 1) να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη, 2) να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ακροατήριο, 3) να ερευνήσουν, να προσεγγίσουν, να επεξεργαστούν, να αναλύσουν και να συνθέσουν επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν ένα άγνωστο πρόβλημα, 4) να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις, 5) να εργαστούν ατομικά ή να συνεργαστούν στο πλαίσιο ομάδος, σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να προτείνουν καινούριες ερευνητικές ιδέες, να σχεδιάσουν και να διοικήσουν ερευνητικά έργα, 7) να προετοιμάσουν επιστημονικές αναφορές, 8) να σέβονται την διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 9) να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 10) να έχουν κριτική σκέψη, 11) να προάγουν την ελεύθερη, επαγωγική και συμπερασματική σκέψη.
Εν κατακλείδι, οι απόφοιτοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικά εργαστήρια, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (π.χ. Υπουργεία, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΤΕΙ, ιδιωτικά κολλέγια) της Ελλάδας και του εξωτερικού και να συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου