Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (2014-2018)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.bio.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@bio.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ"
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ
Αντικείμενο-Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών. Το πρόγραμμα παρέχει θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στις σύγχρονες εφαρμογές των Βιοεπιστημών όπως η Μοριακή Βιολογία, η Γενετική, η Μικροβιολογία, η Βιοχημεία, η Ανοσοβιολογία, η Βιοτεχνολογία, η Νανοτεχνολογία, η Οικολογία και η Υδροβιολογία, οι οποίες αφορούν στην Υγεία, στη Βιομηχανία, στη Γεωργία ? Κτηνοτροφία, στην Αλιεία ? Υδατοκαλλιέργειες, στη Βιοποικιλότητα, στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Εφαρμογές της Βιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική
2. Βιοτεχνολογία?Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων
3. Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα
4. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
5. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΩΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ