Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος Σπουδώντου Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2011-2012)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/forestry
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Κορμός
1ο εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΕΔΝ719-ΓΕΩΠΠροχωρημένη Τηλεπισκόπηση10Υ
ΞΕΝ010ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ0Υ
ΞΕΝ09ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ0Υ
Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικό Περιβάλλον
1ο εξάμηνο
17 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0101ΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0102ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ6ΥΚ
0103ΕΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ6Ε
0104ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ6Ε
0105ΕΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ6Ε
0106ΕΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ6Ε
0114ΥΥΛΩΡΙΚΗ6ΥΚ
0115ΥΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑΦΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ6ΥΚ
0204ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6Ε
0205ΕΣΧΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ6Ε
0304ΕΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ6Ε
0305ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ6Ε
0309ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ6Ε
0404ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ6Ε
0405ΕΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6Ε
0504ΕΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
0505ΕΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ6Ε
Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
1ο εξάμηνο
17 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0103ΕΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ6Ε
0104ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ6Ε
0105ΕΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ6Ε
0106ΕΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ6Ε
0201ΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0202ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ6ΥΚ
0203ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6ΥΚ
0204ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6Ε
0205ΕΣΧΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ6Ε
0303ΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Υ
0304ΕΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ6Ε
0305ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ6Ε
0309ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ6Ε
0404ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ6Ε
0405ΕΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6Ε
0504ΕΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
0505ΕΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ6Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
1ο εξάμηνο
16 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0103ΕΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ6Ε
0104ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ6Ε
0105ΕΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ6Ε
0106ΕΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ6Ε
0204ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6Ε
0205ΕΣΧΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ6Ε
0301ΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0302ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ6ΥΚ
0303ΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6ΥΚ
0304ΕΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ6Ε
0305ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ6Ε
0309ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ6Ε
0404ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ6Ε
0405ΕΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6Ε
0504ΕΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
0505ΕΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ6Ε
Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα
1ο εξάμηνο
16 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0103ΕΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ6Ε
0104ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ6Ε
0105ΕΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ6Ε
0106ΕΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ6Ε
0204ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6Ε
0205ΕΣΧΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ6Ε
0304ΕΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ6Ε
0305ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ6Ε
0309ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ6Ε
0401ΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0402ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ6ΥΚ
0403ΥΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0404ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ6Ε
0405ΕΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6Ε
0504ΕΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
0505ΕΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ6Ε
Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
1ο εξάμηνο
16 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0103ΕΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ6Ε
0104ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ6Ε
0105ΕΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ6Ε
0106ΕΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ6Ε
0204ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6Ε
0205ΕΣΧΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ6Ε
0304ΕΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ6Ε
0305ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ6Ε
0309ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ6Ε
0404ΕΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ6Ε
0405ΕΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ6Ε
0501ΥΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ6ΥΚ
0502ΥΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ6ΥΚ
0503ΥΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ6ΥΚ
0504ΕΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
0505ΕΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ6Ε


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Κορμός
2ο εξάμηνο
1 τάξη
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ΓΕΩΠΟΝ1ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ6Ε
Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικό Περιβάλλον
2ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0107ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ6ΥΚ
0108ΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ6ΥΚ
0109ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ6ΥΚ
0110ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ6Ε
0111ΕΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ6Ε
0112ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ6Ε
0113ΕΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ6Ε
0206ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0207ΕΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0208ΕΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6Ε
0310ΕΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ6Ε
0311ΕΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ6Ε
0409ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ6Ε
0410ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6Ε
0411ΕΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0509ΕΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΟΝΙΑ6Ε
0510ΕΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ6Ε
0511ΕΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
2ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0110ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ6Ε
0111ΕΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ6Ε
0112ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ6Ε
0113ΕΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ6Ε
0206ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0207ΕΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0208ΕΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6Ε
0209ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ6ΥΚ
0210ΥΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ-ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ6ΥΚ
0211ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6ΥΚ
0310ΕΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ6Ε
0311ΕΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ6Ε
0409ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ6Ε
0410ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6Ε
0411ΕΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0509ΕΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΟΝΙΑ6Ε
0510ΕΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ6Ε
0511ΕΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων
2ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0110ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ6Ε
0111ΕΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ6Ε
0112ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ6Ε
0113ΕΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ6Ε
0206ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0207ΕΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0208ΕΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6Ε
0306ΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ6ΥΚ
0307ΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ6ΥΚ
0308ΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6ΥΚ
0310ΕΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ6Ε
0311ΕΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ6Ε
0409ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ6Ε
0410ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6Ε
0411ΕΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0509ΕΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΟΝΙΑ6Ε
0510ΕΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ6Ε
0511ΕΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα
2ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0110ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ6Ε
0111ΕΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ6Ε
0112ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ6Ε
0113ΕΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ6Ε
0206ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0207ΕΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0208ΕΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6Ε
0310ΕΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ6Ε
0311ΕΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ6Ε
0406ΥΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ6ΥΚ
0407ΥΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ6ΥΚ
0408ΥΚΙΝΗΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΕΣΗ)6ΥΚ
0409ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ6Ε
0410ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6Ε
0411ΕΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0509ΕΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΟΝΙΑ6Ε
0510ΕΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ6Ε
0511ΕΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε
Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων
2ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
0110ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ6Ε
0111ΕΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ6Ε
0112ΕΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ6Ε
0113ΕΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ6Ε
0206ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0207ΕΑΓΡΟΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0208ΕΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ6Ε
0310ΕΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ6Ε
0311ΕΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ6Ε
0409ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ6Υ
0410ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ6Ε
0411ΕΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ, ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ6Ε
0506ΥΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6ΥΚ
0507ΥΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ6ΥΚ
0508ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ6ΥΚ
0509ΕΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΟΝΙΑ6Ε
0510ΕΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ6Ε
0511ΕΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ6Ε