Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΔιδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΔΣ Τμήματος Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο3ος / Διδακτορικό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.meta.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@agro.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονίας
4
Δικαίωμα εγγραφής στο 2ο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1) Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο και με ελάχιστο βαθμό πτυχίου ?6,0. 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 3) Συνάφεια ενός των παραπάνω α-β με το προτεινόμενο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής ή δημοσιευμένο και αναγνωρισμένο σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο. 4) Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής στην περίπτωση που το ερευνητικό θέμα του διδακτορικού εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Οινολογίας-Αμπελουργίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει κατά τη διάρκεια της φοίτησης να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα.
Ο/Η υποψήφιος/α οφείλει, εντός των χρονικών ορίων της νόμιμης διάρκειας φοίτησης, α) να παρουσιάσει δημοσίως ενώπιον επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη Διδακτορική του/της Διατριβή η οποία πρέπει απαραιτήτως να αξιολογηθεί ως πρωτότυπη και αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης και β) να έχει γίνει δεκτή ή να έχει ήδη δημοσιευτεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό άρθρο με το σύνολο ή μέρος των πειραματικών αποτελεσμάτων της διατριβής Οι διδάκτορες ολοκληρώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις θεωρητικές τους γνώσεις στα αντικείμενα της επιστημονικής περιοχής της γεωπονικής επιστήμης στην οποία εντάσσεται το θέμα της διατριβής τους και ως ανεξάρτητοι ερευνητές α) κατανοούν σε βάθος τις αρχές της επιστημονικής έρευνας ώστε να μπορούν με αυξημένη αυτονομία και αυτοδυναμία να διατυπώνουν μια πρωτότυπη υπόθεση ή ένα επιστημονικό ερώτημα που γεννήθηκε μετά από συστηματικές παρατηρήσεις, β) σχεδιάζουν και εγκαθιστούν ένα πείραμα για την επαλήθευση της υποθέσεως ή του ερωτήματος, γ) επιλέγουν την κατάλληλη επίκαιρη μεθοδολογία και τις σύγχρονες τεχνικές για την διεξαγωγή της έρευνάς τους και την ανάλυση των ερευνητικών τους δεδομένων, δ) είναι σε θέση να αποδεχτούν ή να απορρίπτουν μια υπόθεση/ερώτημα με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα της έρευνας και σε σύγκριση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, και ε) είναι ικανοί στη σύνταξη ενός επιστημονικού κειμένου αποδεκτού από την επιστημονική κοινότητα.
Απαραίτητος ο τίτλος για την πρόσληψη σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό ή σε ερευνητικά ιδρύματα ως ερευνητικό προσωπικό ή στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό ανώτατου επιπέδου.
«Άριστα»
«Λίαν Καλώς»
«Καλώς»
3 έως 6 έτη.
Πλήρης φοίτηση.
κος Στέφανος Δ. Κουνδουράς