Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.for.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και διαρκεί κατe5λάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ο εν λόγω ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου των περιβαλλοντολόγων και συνεπώς είναι ταυτόσημος με τον τίτλο του κλάδου αυτού.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού -υποχρεωτικά και επιλογής), να παρακολουθήσουν την πρακτική άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση μετά τα εξάμηνα 4ο, 6ο και 8ο, την πρακτική άσκηση στα Δασαρχεία μετά το 8ο εξάμηνο και να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 20 ECTS και η πρακτική άσκηση με 8 ECTS. Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, τα οποία κατανέμονται σε: α) Γενικά μαθήματα επιλογής και β) Μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης. Οι εξετάσεις των μαθημάτων είναι γραπτές, οι οποίες μπορεί να συνυπολογίζουν και εργασίες εξαμήνου. Οι έξι κατευθύνσεις είναι: Α. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Β. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Γ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Δ. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Ε. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης και ΣΤ. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Για τους φοιτητές που ορκίστηκαν από τις 8-4-2016 και εξής επισημαίνεται ότι: Το μάθημα Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση Ι που πραγματοποιείται στο τέλος του 4ου εξαμήνου περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα: Γενική Υδρολογία, Υδραυλική & Ποταμολογία, Δασική Βοτανική-Φυτοκοινωνιολογία, Δασική Εδαφολογία, Λιβαδική Οικολογία και Τοπογραφία. Το μάθημα Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση ΙΙ που πραγματοποιείται στο τέλος του 6ου εξαμήνου περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα Δασική Γενετική, Δασική Οδοποιία, Δασικές Μεταφορές, Δασοκομία, Υλοχρηστική και Υλωρική. Το μάθημα Πρακτική Άσκηση στα Πανεπιστημιακά Δάση ΙΙΙ που πραγματοποιείται στο τέλος του 8ου εξαμήνου περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα Δασική Βιομετρία, Δασική Διαχειριστική, Δασική Τεχνολογία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Λιβαδοπονία και Δασική Οικονομική.
Το Πρόγραμμα Σπουδών που παρέχει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και να μεταδίδουν τις γνώσεις της Επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Με την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας, με σκοπό την προστασία και την αειφορική διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, το Πτυχίο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα παροχής υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς του Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των δασών, των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα και με την κατεύθυνση των σπουδών τους, τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία, αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες :
Επιλογή και εφαρμογή τεχνικών αειφορικής συγκομιδής δασικών προϊόντων, ποιοτική αξιολόγηση και αναγνώριση ταυτότητας του ξύλου, καταλληλότητα του κάθε ξύλου για διάφορες χρήσεις, μηχανική και χημική τεχνολογία ξύλου, βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης, φελλού, δασικής βιομάζας και ενέργειας, συντήρηση και βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και επίπλου, σύνταξη μελετών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών ξύλου και επίπλου και μη ξυλωδών προϊόντων.
Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας και ιχθύων, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ίδρυση εκτροφείων άγριας πανίδας, ιχθυογεννητικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργειών, έλεγχος διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και ιχθύων, διοίκηση και διαχείριση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, εκπαίδευση, έρευνα και πραγματογνωμοσύνες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και τους ιχθείς των εσωτερικών υδάτων. Μελέτες διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων. Υπεύθυνοι επιχειρήσεων φυτωρίων για παραγωγή σπόρων και φυτευτικού υλικού λιβαδικών ειδών, οργάνωσης ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης σχετικών με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα, μελέτες οικοανάπτυξης και ανάπτυξης αγροτουρισμού δασικών, λιβαδικών εκτάσεων. Δημιουργία και συντήρηση υπαίθριων χώρων αναψυχής (γηπέδων, πάρκων).
Διάνοιξη δάσους, σύνταξη μελετών, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας ( οδικών δικτύων, οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, σταθεροποίησης πρανών) και μεταφορικών εγκαταστάσεων, σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις, βιοκλιματικές δασικές κατασκευές, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, συστήματα και έργα διευθέτησης, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής και χειρισμός ορεινών υδάτων, διαχείριση χιονιού και έργα αντιμετώπισης χιονολισθήσεων, υδρονομικά έργα και προστασία φυσικού περιβάλλοντος.
Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων. ΄Ερευνα μάρκετινγκ δασικών προϊόντων & προϊόντων μεταποίησης ξύλου. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία. Δασική στατιστική ανάλυση, δασικές απογραφές, δασοβιομετρικές μελέτες. Εκτιμήσεις προσαύξησης δένδρων και συστάδων. Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων δασών, ξυλοπαραγωγής, αισθητικών, αναψυχής, προστατευτικών, προστατευόμενων περιοχών και δασών πολλαπλών σκοπών με τη βοήθεια της φωτοερμηνείας, της φωτογραμμετρίας, GIS, τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Λογιστική και διοικητική υποστήριξη στις δασικές βιομηχανίες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Μελέτες αναπτυξιακής πολιτικής και άσκησης δασικής πολιτικής. Επικοινωνιακή πολιτική και δημόσιες σχέσεις σε εταιρίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Μελέτη και σχεδιασμός χώρων δασικής αναψυχής, μελέτες ανάπτυξης οικοτουρισμού. Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ερμηνείας περιβάλλοντος. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών υπηρεσιών και πολυμέσων στη δασοπονία και βιομηχανία ξύλου».
Εφαρμογή μεθόδων χλωρίδας και βλάστησης με σκοπό την περιγραφή, την ταξινόμηση, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διερεύνηση της δυναμικής χερσαίων οικοσυστημάτων. Παραγωγή γενετικά βελτιωμένου υλικού δασικών ειδών υψηλής οικονομικής, προσαρμοστικής και αισθητικής αξίας. ΄Ιδρυση και λειτουργία φυτωρίων δασικών και καλλωπιστικών ειδών, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού τους υλικού. ΄Ιδρυση και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών, σποροπαραγωγών κήπων, αγροδασικών συστημάτων, επιχειρησιακών φυτειών δασικών ειδών για παραγωγή ξύλου, καρπών, βιομάζας, δευτερογενών δασικών προϊόντων. Ταυτοποίηση και πιστοποίηση δασικού γενετικού υλικού. Διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων και των γενετικών τους πόρων. Σύνταξη μελετών εγκατάστασης και δασοκομικού χειρισμού δασικών οικοσυστημάτων και φυτειών δασοπονικών ειδών. Προστασία δασών από ασθένειες, επιδημίες εντόμων αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Διαχείριση (πρόληψη προκαταστολή, αντιμετώπιση) και οικολογία δασικών πυρκαγιών.
Ταξινόμηση εδαφών και δασικών τόπων με σκοπό την ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων ως και των δασικών φυτωρίων. Σύνταξη οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τις δασικές εκτάσεις, μελετών επιπτώσεων και εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων και περιβάλλοντος από κάθε είδους άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτέλεση έργων αναδασώσεων, αστικού και περιαστικού πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας δασών.
Επιπλέον των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν τα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στη δασοπονία και βιομηχανική αξιοποίηση δασικών προϊόντων, να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονικές γνώσεις, να διαχειρίζονται επιστημονικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα δασικής φύσεως, να παίρνουν αποφάσεις με επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υπευθυνότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, διεπιστημονικά και σε διεθνές επίπεδο.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και, υπό προϋποθέσεις, σε διδακτορικές σπουδες.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 εξάμηνα, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Αλέξανδρος Π. Δημητρακόπουλος