Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.for.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
2 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
001ΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
001ΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5Υ


Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
2ο εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
002ΕΖΩΟΛΟΓΙΑ3Ε
002ΥΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
ES4059GREEK NATURE: BIODΙVERSITY, CONSERVATION AND ECOSYSTEM SERVICES (επαναλαμβανόμενο)6ΕΕ
IP5000Communication for Development and Social Change (επαναλαμβανόμενο)6ΕΕ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
12 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
019ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ.5Υ
021ΥΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ5Υ
023ΥΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
025ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι5Υ
029ΥΑΓΓΛΙΚΑ III2Υ
035ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III2Υ
055ΥΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
073ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ III2Υ
213ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ3Ε
301ΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ3Ε
303ΕΑΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ3Ε
501ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ3Ε


Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
4ο εξάμηνο
15 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
018ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ [ΔΕΝΔΡΑ-ΘΑΜΝΟΙ]5Υ
024ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ6Υ
026ΥΔΑΣΙΚΗ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ2Υ
028ΥΑΓΓΛΙΚΑ IV2Υ
034ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV2Υ
080ΥΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ6Υ
082ΥΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ5Υ
204ΕΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ3Ε
214ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ3Ε
401ΠΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ0ΠΡΚ
402ΠΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ0ΠΡΚ
403ΠΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ0ΠΡΚ
404ΠΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ0ΠΡΚ
405ΠΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ0ΠΡΚ
502ΕΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ3Ε


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
5ο εξάμηνο
17 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
037ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ5Υ
039ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]5Υ
041ΥΥΛΩΡΙΚΗ Ι [ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ]5Υ
043ΥΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ5Υ
045ΥΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ5Υ
047ΥΑΓΓΛΙΚΑ V2Υ
053ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V2Υ
075ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ V2Υ
079ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι5Υ
111ΕΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
201ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
206ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ3Ε
211ΕΑΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ3Ε
302ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ3Ε
305ΕΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ3Ε
317ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3Ε
601ΕΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ3Ε


Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
6ο εξάμηνο
23 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
036ΥΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ5Υ
038ΥΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ5Υ
040ΥΥΛΩΡΙΚΗ ΙΙ [ΔΑΣΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ]5Υ
042ΥΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ4Υ
044ΥΔΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ5Υ
046ΥΑΓΓΛΙΚΑ VI2Υ
052ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ VI2Υ
084ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ5Υ
102ΕΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ3Ε
116ΕΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ3Ε
207ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ3Ε
215ΕΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ3Ε
218ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ3Ε
306ΕΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3Ε
308ΕΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3Ε
314ΕΔΑΣΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ3Ε
601ΠΔΑΣΟΚΟΜΙΑ0ΠΡΚ
602ΕΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ3Ε
602ΠΥΛΩΡΙΚΗ0ΠΡΚ
603ΠΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ0ΠΡΚ
605ΠΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ0ΠΡΚ
606ΠΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ0ΠΡΚ
612EΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ3Ε


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
14 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
057ΥΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι5Υ
059ΥΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ]5Υ
061ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι5Υ
064ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ5Υ
070ΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ4Υ
077ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ5Υ
115ΕΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ3Ε
217ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ3Ε
404ΕΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ3Ε
509ΕΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ3Ε
517ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ3Ε
519ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
604ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ3Ε
611ΕΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ3Ε


Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
8ο εξάμηνο
29 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
008ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ3Ε
056ΥΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΙ5Υ
058ΥΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΙΙ]5Υ
060ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ5Υ
062ΥΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ4Υ
063ΥΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ4Υ
068ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ5Υ
103ΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΥΛΟΥ3Ε
105ΕΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ3Ε
106ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ3Ε
210ΕΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
216ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ3Ε
402ΕΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ3Ε
406ΕΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ3Ε
410ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3Ε
420ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ3Ε
505ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤ.ΤΑΧ.ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛ.ΦΥΤΩΝ3Ε
506ΕΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ3Ε
515ΕΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ3Ε
605ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.3Ε
608ΕΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ3Ε
801ΔΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ2ΠΡΚ
801ΠΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ0ΠΡΚ
802ΠΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ0ΠΡΚ
803ΠΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ0ΠΡΚ
804ΠΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ0ΠΡΚ
805ΠΔΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ0ΠΡΚ
807ΠΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ0ΠΡΚ
808ΠΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ0ΠΡΚ


Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
9ο εξάμηνο
23 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
027ΥΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5Υ
054ΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΔΑΣ.ΤΟΠ.4Υ
065ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι5Υ
069ΥΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ5Υ
081ΥΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ5Υ
101ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ3Ε
107ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
109ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
117ΕΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ3Ε
205ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ3Ε
212ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ3Ε
311ΕΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3Ε
313ΕΧΙΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ3Ε
401ΕΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
403ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
407ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
409ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
411ΕΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ3Ε
413ΕΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ3Ε
415ΕΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
511ΕΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ3Ε
607ΕΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
609ΕΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε


Μαθήματα 10ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
10ο εξάμηνο
12 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
066ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΙ5Υ
072ΥΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ3Υ
085ΕΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.3Ε
110ΕΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ3Ε
202ΕΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ3Ε
220ΕΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
307ΕΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ3Ε
310ΕΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ3Ε
312ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,ΠΟΤΑΜΩΝ,ΛΙΜΝΩΝ3Ε
320ΕΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ3Ε
508ΕΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ3Ε
610ΕΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ3Ε


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
03ERTraineeshipGeoinformation Systems and Landscape Architecture0ΠΡΚ
ER000Greece Today4Erasm
Π1404ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ5ΕΕ


Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Εαρινό εξάμηνο
4 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
ER000Greece Today4Erasm
ΕΠ_ΡΣ_004ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α2-ΙΙ3ΕΕ
ΕΠ_ΡΣ_006ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1-ΙΙ3ΕΕ
ΨΥ-678ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ6ΕΕ