Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος ΣπουδώνΠΤΥΧΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2009-2019)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.for.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
1ο εξάμηνο
13 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
01ER ForChech Language for Exchange Students3ΠΑ
01RUSSΡΩΣΣΙΚΑ2ΕΕ
001ΕΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
001ΥΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5Υ
003ΕΑΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ3Ε
003ΥΟΙΚΟΛΟΓΙΑ2Υ
005ΕΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ3Ε
005ΥΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ4Υ
007ΥΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5Υ
009ΥΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ3Υ
011ΥΑΓΓΛΙΚΑ I2Υ
017ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I2Υ
071ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ I2Υ


Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
3ο εξάμηνο
14 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
03GERMΓΕΡΜΑΝΙΚΑ3 (ΓΕΡΜ-Α1Α)2Υ
03RUSSΡΩΣΙΚΑ3 (ΡΩΣ-Α2Α)2ΕΕ
019ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ.5Υ
021ΥΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ5Υ
023ΥΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ5Υ
025ΥΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Ι5Υ
029ΥΑΓΓΛΙΚΑ III2Υ
035ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III2Υ
055ΥΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ5Υ
073ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ III2Υ
213ΕΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ3Ε
301ΕΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ3Ε
303ΕΑΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ3Ε
501ΕΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ3Ε


Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
5ο εξάμηνο
18 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
037ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ5Υ
039ΥΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ [ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ]5Υ
041ΥΥΛΩΡΙΚΗ Ι [ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ]5Υ
043ΥΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ5Υ
045ΥΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ5Υ
047ΥΑΓΓΛΙΚΑ V2Υ
053ΥΓΕΡΜΑΝΙΚΑ V2Υ
075ΥΕΛΛΗΝΙΚΑ V2Υ
079ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι5Υ
111ΕΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
201ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ3Ε
206ΕΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ3Ε
211ΕΑΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ3Ε
302ΕΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ3Ε
305ΕΔΑΣΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ3Ε
317ΕΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ3Ε
504ΕΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ3Ε
601ΕΙΣΤΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ3Ε


Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
7ο εξάμηνο
14 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
057ΥΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ Ι5Υ
059ΥΟΡΕΙΝΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ Ι [ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ]5Υ
061ΥΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι5Υ
064ΥΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ5Υ
070ΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ4Υ
077ΥΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ5Υ
115ΕΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑ ΞΥΛΑ3Ε
217ΕΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ3Ε
404ΕΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ3Ε
509ΕΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ3Ε
517ΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ3Ε
519ΕΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
604ΕΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ3Ε
611ΕΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ3Ε


Μαθήματα 9ου εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
9ο εξάμηνο
23 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
027ΥΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ5Υ
054ΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜ.ΔΑΣ.ΤΟΠ.4Υ
065ΥΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι5Υ
069ΥΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ5Υ
081ΥΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ5Υ
101ΕΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ3Ε
107ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
109ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
117ΕΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ3Ε
205ΕΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ3Ε
212ΕΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ3Ε
311ΕΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ3Ε
313ΕΧΙΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ3Ε
401ΕΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
403ΕΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
407ΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ3Ε
409ΕΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ3Ε
411ΕΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ3Ε
413ΕΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ3Ε
415ΕΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ3Ε
511ΕΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ3Ε
607ΕΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε
609ΕΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3Ε


Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου

ΚΟΡΜΟΣ
Χειμερινό εξάμηνο
3 τάξεις
ΚωδικόςΤίτλοςECTSΤύπος
02ER ForInternational Seminars in life sciences4,5ΠΑΝ
03ERTraineeshipGeoinformation Systems and Landscape Architecture0ΠΡΚ
04ERMGR-A1Modern Greek Language A13ΠΑ