Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Φιλολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.lit.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@lit.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Φιλολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Φιλολογίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατe5πιλογή υποχρεωτικά. Οι τρεις ειδικεύσεις του Τμήματος είναι: Α. Κλασικών Σπουδών, Β. Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών και Γ. Γλωσσολογίας. Τα κατe5πιλογή υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνουν την ειδίκευση. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε με συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν πρωτίστως την ελληνική γλώσσα και γραμματεία συγχρονικά και διαχρονικά στην ιστορική της εξέλιξη από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και τη λατινική γλώσσα και γραμματεία, τη θεωρία της λογοτεχνίας και τη συγκριτική γραμματολογία, καθώς και τη γλωσσολογία. Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της φιλολογικής και της γλωσσολογικής επιστήμης, καθώς και των γραμματολογικών σπουδών. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που εξασφαλίζουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους/τις αποφοίτους του στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, των εκδόσεων, της μετάφρασης και του πολιτισμού γενικότερα.
Συνεπώς οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Φιλολογίας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, δύνανται να έχουν αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία των φιλολογικών και γραμματολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης, (γ) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (δ) τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής λογοτεχνίας και για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, (ε) την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (στ) την επιλογή και προώθηση εκδοτικής ύλης και σειρών σε εκδοτικούς οίκους, (ζ) τη φιλολογική επιμέλεια εκδόσεων, (η) την έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής, μεσαιωνικής ελληνικής, παλαιότερης νέας ελληνικής και νέας ελληνικής γραμματείας, (θ) τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (ι) την επεξεργασία φυσικού λόγου μέσω υπολογιστικών εργαλείων, (ια) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μελετών στα πεδία της κλασικής φιλολογίας, της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας, της νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας.
Οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος Φιλολογίας, εκτός της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν επιπλέον την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, καθώς και σε διεθνές ή και σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να παράγουν ιδέες και γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα, 6) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα καθώς και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας μπορούν να εργαστούν α) στη δημόσια και ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων, εφόσον ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαιτήσεις (διαγωνισμό, εξετάσεις, μοριοδότηση ή ό,τι άλλο προβλέπεται) για την πρόσληψη σε αυτούς τους φορείς, β) σε εκδοτικούς οίκους, γ) σε ερευνητικά κέντρα, δ) σε οποιονδήποτε φορέα ζητεί για επιστημονικό ή διοικητικό έργο απόφοιτους Φιλολογίας ή γενικά απόφοιτους Πανεπιστημίου.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ιωάννα Καραμάνου