Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/i
Διεύθυνση Επικοινωνίαςddpms@ee.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΔΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"
Μεταπτυχιακό
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του N. 3685/2008, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πρέπει να είναι τα εξής:
·Ο γενικός βαθμός του πτυχίου (Δίπλωμα 5ετούς φοίτησης ή Πτυχίο 4ετούς φοίτησης).
·Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας σε συναφή προς το ΔΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
·Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.
·Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα.
·Η κατοχή άλλων πτυχίων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ.
·Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
·Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.
·Για περιπτώσεις υποψηφίων για τους οποίους κρίνεται ότι το επιστημονικό τους υπόβαθρο, όπως αυτό προκύπτει από τα τυπικά τους προσόντα και το περιεχόμενο των σπουδών τους, δεν επαρκεί για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ΔΔΠΜ, θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής εξέταση τους σε σχετικά μαθήματα / ανά κατεύθυνση (παράρτημα).
Επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (σύνολο δώδεκα).
Προφορική παρουσίαση - εξέταση της Μεταπτυχσιακής Διπώματικής Εργασίας.
Για την επαγγελματική απασχόληση, τα αντίστοιχα δικαιώματα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα καθορίζονται από το βασικό πτυχίο ή δίπλωμα του κατόχου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επαγγελματική απασχόληση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε διεπιστημονικά πεδία που συνδυάζουν επιμέρους αντικείμενα των Τμημάτων που μετέχουν στο ΔΠΜΣ, οι οποίες έχουν ως τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση τη λήψη του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές 3ου Κύκλου Σπουδών.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0 - 10). Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Άριστα: 8,50 - 10,00. Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,0 - 6,49 . Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
3 Εξάμηνα, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτησης.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ