Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τίτλος ΣπουδώνΜΔΕ 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ'.
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαigrad.phed.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςgrad@phed.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΜΔΕ 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ'.
Μεταπτυχιακό
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. της αλλοδαπής, που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία του πτυχίου τους. Επιπλέον γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του /της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: Α) πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας και Β) δύο (2) συστατικές επιστολές.
Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει 9 μαθήματα:
3 μαθήματα κορμού
5 μαθήματα από την κατεύθυνση που παρακολουθεί
1 μάθημα από οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κορμου που επιθυμεί.
Επιλογή μέρους των υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, είναι και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ΠΜ-ECTS). Αν επιλέξει να μην εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να παρακολουθήσει επιπλέον 3 μαθήματα από οποιαδήποτε κατεύθυνση ή κορμού επιθυμεί.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς:0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 Εξάμηνα, 120 Πιστωτικές Μονάδες
Πλήρης φοίτηση
κος Γεώργιος Τζέτζης