Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΥποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://subatomic.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms-subatomic@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» του Τμήματος Φυσικής (ΦΕΚ Τεύχος Β763/11.07.2018, σελ. 35506) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (έκαστο 30 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 υποχρεωτικά μαθήματα Υποβάθρου-Γενικών γνώσεων θεμελιώδους Φυσικής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα σε 4 επιλεγόμενα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (από δύο μαθήματα σε καθένα από τα εξάμηνα 3 και 4, με βάρος τουλάχιστον 15 ECTS σε κάθε εξάμηνο). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 10 επιλεγόμενα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (30 ECTS) την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται από τριμελή επιτροπή.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικομ πεδιμο της Υποατομικημς Φυσικημς, ώστε να παράγει επιστήμονες που έχουν βαθιά γνώση τόσο στη θεμελιώδη Φυσική όσο και στις συμγχρονες επιστημονικές απόψεις για τα δομικά συστατικαμ της Υμλης και τις θεμελιώδεις αλληλεπιδραμσεις τους. Οι απόφοιτοι θα έχουν επίσης ειδικευθεί στους κλάδους της Κβαντικής, Πυρηνικής, Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής, καθώς και της Κοσμολογίας, της Φυσικής Ακτινοβολιών και της Επιταχυντικής Φυσικής, και θα έχουν αποκτήσει εμπειρία και δεξιότητες σε συμγχρονες ερευνητικεμς μεθομδους και τεχνολογιμες και την ικανομτητα εφαρμογημς τους, σε υψηλομ θεωρητικομ και τεχνικομ επιμπεδο, σε ερευνητικαμ ημ/και αναπτυξιακαμ εμργα σε ένα ευρύ πεδίο συναφών επιστημών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αποκτήσει ικανότητες που τους επιτρέπουν α) να χειρίζονται με ευχέρεια τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία για θεωρητικούς υπολογισμούς ή υπολογισμούς ποσοτήτων που μετρούνται στο πείραμα, β) να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και γλώσσες προγραμαμτισμού για το σκοπό αυτό, γ) να αναλύουν δεδομένα με χρήση στατιστικών τεχνικών και δ) να στήνουν πειραματικές διατάξεις και να εκτελούν μετρήσεις. Επιπλέον οι απόφοιτοι αποκτούν την ικανότητα να εργάζονται, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες, σε πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και κοινοπραξιών, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν το έργο τους σε τρίτους, καθώς και να αναζητούν νέες γνώσεις και να ενημερώνονται βιβλιογραφικά για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. Τέλος, μέσω του προγράμματος αυτού οι απόφοιτοι αποκτούν ευρύτητα επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο στη θεμελιώδη Φυσική όσο και γύρω από την Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές της, καθώς και την ευελιξία να προσαρμόζονται σε νέα ερευνητικά πεδία, σχετικά ή και συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Το επιστημονικό υπόβαθρο και οι δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι τους δίνουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να διεξάγουν αυτοδύναμη έρευνα και να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και υπηρεσίες που συνδυάζουν διδασκαλία με έρευνα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα για την απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος, να απασχοληθούν επαγγελματικά σε διάφορα Ερευνητικά Ιδρύματα, Υπουργεία, οργανισμούς και τη βιομηχανία (π.χ., για στατιστική ανάλυση δεδομένων, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, διατάξεις ανίχνευσης ακτινοβολίας, επιταχυντικά συστήματα), καθώς και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου