Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΥποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://subatomic.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms-subatomic@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές, δομείται σε τρεις αλληλοσυνδεόμενους κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από οκτώ εξαμηνιαία μαθήματα και αφορά σε υψηλού επιπέδου σπουδές στη θεμελιώδη (Θεωρητική) Φυσική. Ο δεύτερος κύκλος περιέχει τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα αφορά σε σπουδές σε ειδικά θέματα που ο φοιτητής επιλέγει από τα πεδία της Υποατομικής Φυσικής, σπουδές σε πειραματικές ή/και θεωρητικές μεθόδους, σπουδές και εργαστηριακή άσκηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας ανιχνευτικών διατάξεων ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας καθώς και συστημάτων λήψης και επιλογής μεγάλου όγκου πειραματικών δεδομένων. Η μεταπτυχιακή έρευνα αποτελεί επίσης κύρια συνιστώσα του προγράμματος, η οποία υλοποιείται στον τρίτο κύκλο με την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής, επιλέγοντας θέματα από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πειραματικών ερευνητικών πεδίων της Υποατομικής Φυσικής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχειωδών σωματιδίων, της πυρηνικής φυσικής, της αστροσωματιδιακής φυσικής, δοσιμετρίας και ραδιενέργειας περιβάλλοντος, οργανολογίας και πειραματικού σχεδιασμού κ.τ.λ..
Επισημαίνεται πως στόχος του ΠΜΣ αποτελεί και η προετοιμασία των αποφοίτων του για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στα ερευνητικά πεδία της Υποατομικής Φυσικής, καθώς και σε τομείς εφαρμογών όπως η ανάπτυξη καινοτομικής οργανολογίας ανιχνευτικών διατάξεων και επιταχυντικών διατάξεων με ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, λόγω της ευρείας βάσης σπουδών που προσφέρει το ΠΜΣ, οι απόφοιτοι θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελιώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεών τους, εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα εφαρμογής τους, σε υψηλό θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές:
Α) διαθέτουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής, των σύγχρονων θεωριών της Υποατομικής Φυσικής και των βασικών μηχανισμών δόμησης και θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων στο Σύμπαν.
Β) έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να εκπονούν θεωρητικές προβλέψεις και υπολογισμούς που αφορούν σε προχωρημένα θέματα της σύγχρονης Υποατομικής Φυσικής.
Γ) έχουν γνώσεις και δεξιότητες πειραματικού σχεδιασμού, ανάλυσης μεγάλου όγκου πειραματικών δεδομένων και ανάπτυξης οργανολογίας ανιχνευτικών διατάξεων ιονιστικής (ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής) ακτινοβολίας.
Δ) έχουν την εμπειρία, μέσω της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής, να αντλούν αυτόνομα ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στο εκάστοτε ερευνητικό τους ενδιαφέρον.
Ε) Εν κατακλείδι, διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία εφαρμογής, σε υψηλό θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο, των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν, σε διδακτορική έρευνα στο ευρύ πεδίο της Υποατομικής Φυσικής ή/και σε ερευνητικά έργα ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών σε άλλους συναφείς επιστημονικούς τομείς.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Καθηγητής Σπυρίδων Τζαμαρίας