Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Τίτλος ΣπουδώνΕλλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός.
Πρόγραμμα ΣπουδώνΕλλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός.
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.past.auth.gr/el/node/2070
Διεύθυνση Επικοινωνίαςekyratz@past.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός.
Μεταπτυχιακό
Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ δέχεται, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχους παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σε οκτώ εξαμηνιαία μαθήματα (60 ECTS) και να συγγράψει κατά το τρίτο εξάμηνο διπλωματική εργασία (30 ECTS), το θέμα της οποίας ορίζεται κατά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου και βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού βίου, όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο.
Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι βασικοί στόχοι του ΔΠΜΣ είναι οι εξής:
Ειδικότερα,
Το πρόγραμμα αποσκοπεί:
i) Στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
ii) Στην κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στην Επιστήμη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και του Πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην Ελλαδική Εκκλησία, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία.
Η διεπιστημονικότητα επιτυγχάνεται, σε μεγάλο βαθμό, με τη διδασκαλία, για πρώτη φορά, μαθημάτων οικονομικού περιεχομένου, από μέλος ΔΕΠ του Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ (Σύγχρονη διαχείριση Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών, Διοίκηση και οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης για την Ελλαδική Εκκλησία) καθώς και μαθημάτων που αφορούν στην εκκλησιαστική διπλωματία, πολιτική και εθιμοτυπία, από μέλη ΔΕΠ της ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Επίσης, δίνεται η διάσταση της επίδρασης της εκκλησιαστικής ζωής και παράδοσης στην διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας και του πολιτισμού γενικότερα. Εκτός από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ και Θεολογίας του ΕΚΠΑ, που αποτελούν τους εταίρους τους προγράμματος, συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από το Οικονομικό Τμήμα του ΑΠΘ, των Τμημάτων Θεολογίας του ΑΠΘ και του ΕΚΠΑ, καθώς και των ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Στο μέλλον προβλέπεται η συμμετοχή και μελών ΔΕΠ και από άλλα Τμήματα και Σχολές του ΑΠΘ και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του εξωτερικού.
iii) Στην εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης στη συνθετική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.
iv) Στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης πάνω σε σύνθετα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στην Εκκλησιαστική Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελλάδος, καθώς και στην εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
v) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
vi) Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης που αφορούν:
α) Στην πορεία του χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο, την ίδρυση και την οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) Στις μορφές και τη διάσταση του πολιτισμού, ο οποίος προήλθε ή είχε άμεση σχέση με την Ορθόδοξη θρησκευτική παράδοση στην Ελλάδα. Στόχος είναι αφενός η παραγωγή ακαδημαϊκού έργου σe1υτούς τους τομείς και αφετέρου η κατανόηση και η ερμηνεία των διαφόρων μορφών του σύγχρονου πολιτισμού του Ελληνικού λαού, καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές θρησκευτικές παραδόσεις (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και Προτεσταντισμός).
vii) Στην κατάρτιση θεολόγων, ιστορικών, νομικών, φιλολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων, διπλωματών, στελεχών της Εκκλησίας και κρατικών υπαλλήλων, με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που σχετίζονται με τα πεδία του ΔΠΜΣ.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης προσδίδει σημαντικό αριθμό μορίων και αντίστοιχα μισθολογικά προνόμια σε εργαζόμενους του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα.
Η λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνιστά προαπαιτούμενο για την πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαθάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρ.60):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς : 6,00-6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 Εξάμηνα, 90 ECTS για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=28ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>2) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την παράταση του χρόνου φοίτησής του κατά ένα έτος.
Υποχρεωτική παρακολούθηση των διαλέξεων που οργανώνονται στο πλαίσιο κάθε μαθήματος, καθώς και των ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και επιστημονικών Ημερίδων και Συνεδρίων.
Κωνσταντίνος Χρήστου