Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Ψυχολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2022 - 2023
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 26 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Ψυχολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου & Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, που οδηγεί στην απονομή Πτυχίου Ψυχολογίας και προβλέπει ως ελάχιστο αριθμό για τη λήψη πτυχίου ψυχολογίας 240ΠΜ/ΕCTS, που κατανέμονται ως εξής: 96ΠΜ/ΕCTS που αντιστοιχούν σε 16 υποχρεωτικά μαθήματα, τουλάχιστον 92ΠΜ/ΕCTS από μαθήματα επιλογής για φοιτητές που θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία ή τουλάχιστον 112ΠΜ/ΕCTS για φοιτητές οι οποίοι θα επιλέξουν να μην εκπονήσουν διπλωματική εργασία, 12ΠΜ/ΕCTS από μαθήματα Ξένης Γλώσσας, έως 10ΠΜ/ΕCTS από μαθήματα ελεύθερης επιλογής, 10ΠΜ/ΕCTS Πρακτικής Άσκησης και 20ΠΜ/ΕCTS από εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι προαιρετική.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα πεδία της Ψυχολογίας, όπως είναι η νευροψυχολογία, η πειραματική, η βιολογική, η γνωστική, η αναπτυξιακή, η εκπαιδευτική, η σχολική, η συμβουλευτική, η κοινωνική, η οργανωσιακή και η κλινική ψυχολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να έχουν τα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
Α. Επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες ως προς (i) την αναζήτηση και κριτική εξέταση της βιβλιογραφίας, (ii) τον ερευνητικό σχεδιασμό σύμφωνα με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (iii) την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων, (iv) τη σύνθεση και την ερμηνεία των ευρημάτων και (v) την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλα τα παραπάνω.
Β. Εξοικείωση με την ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και μεθόδων της επιστήμης της ψυχολογίας, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και στην προαγωγή της ευημερίας ατόμων, ομάδων και της κοινότητας.
Γ. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα παρακάτω ζητήματα: (i) επιστημονική και επαγγελματική δεοντολογία, (ii) συνεργατικότητα και εργασία σε ομάδες, (iii) σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας, (iv) κατανόηση της οπτικής του φύλου, (v) σεβασμό του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Οι Απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/τ. Α0-12-1979).
Οι τομείς απασχόλησης των ψυχολόγων στην Ελλάδα συνοψίζονται στους εξής:
(α) στο χώρο της υγείας και της φροντίδας (νοσοκομεία, δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, φορείς και υπηρεσίες απεξάρτησης, ιδρύματα και οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ημέρας για την άνοια, ιατρεία μνήμης, γηροκομεία),
(β) στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολεία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμβουλευτικά κέντρα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης), και
(γ) σε διάφορους άλλους κοινωνικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (όπως δήμοι, όπου λειτουργούν γραφεία εύρεσης εργασίας και άλλες υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης των δημοτών, διάφοροι κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ο.Α.Ε.Δ. και άλλοι φορείς στήριξης της απασχόλησης).
Το πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές για απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα: 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,5 - 8,49
Καλώς: 5,00 - 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 εξάμηνα, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαικό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο με 30 ECTS (1 ΕCTS=25-30ώρες φόρτο εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ1466/2007 τ. Β, Άρθρο 1, 2, 3 σύμφωνα με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Μαρία-Ελένη Κοσμίδου