Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Φαρμακευτικής
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.pharm.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@pharm.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Φαρμακευτικής
Προπτυχιακό
Απολυτήριο λυκείου - Εξετάσεις εθνικού επιπέδου
Για την απόκτηση του πτυχίου Φαρμακευτικής οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής) 300 ECTS. Η συνολική διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα καλύπτουν 8 εξάμηνα και η πρακτική άσκηση (30 ECTS) τα 2 τελευταία εξάμηνα (υποχρεωτική). Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει: α)Φαρμακείο ανοικτό στο κοινό (τουλάχιστον 2 τρίμηνα) β)Νοσοκομείο (τουλάχιστον 1 τρίμηνο).
Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν διπλωματική εργασία αντί 2 μαθημάτων επιλογής (8ο εξάμηνο).
Η εξέταση γίνεται γραπτά/ προφορικά ή και μέσω εργασίας.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων φαρμακοποιών ικανών να κατανοούν τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησής τους, από το επίπεδο σύνθεσης ως την μορφοποίησή τους στην τελική μορφή. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στον τομέα του φαρμάκου και της υγείας. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να αποκτήσουν δεξιότητες:
Α) στη χημική και φαρμακοχημική μελέτη ουσιών φαρμακευτικού και ευρύτερου βιολογικού ενδιαφέροντος, στη χημική και φαρμακοχημική μελέτη ενώσεων (οργανικών, ανόργανων, μεταλλοοργανικών) ευρύτερου φαρμακευτικού - βιολογικού ενδιαφέροντος , στο Σχεδιασμό, σύνθεση (απομόνωση) διαχωρισμό - παραλαβή, ιδιότητες, έλεγχο (ταυτοποίησης, καθαρότητας, περιεκτικότητας), στη Xημική και φαρμακοχημική μελέτη (δράση, τύχη, αλληλεπίδραση) των βιολογικά δραστικών ουσιών, στη ποιοτική και ποσοτική Σχέση μοριακής δομής/δράσης βιολογικά δραστικών ενώσεων.
Β) στη φαρμακευτική πράξη και νομοθεσία (εκτέλεση συνταγών και φαρμακο-τεχνικών εργασιών στο φαρμακείο και στο νοσοκομείο), στη θεώρηση των φαρμακευτικών ουσιών και των σκευασμάτων ως και των συστημάτων εφαρμογής και δράσης αυτών από φυσική-φαρμακευτική άποψη, στις βασικές φαρμακοτεχνικές διεργασίες σε ημιβιομηχανική και βιομηχανική κλίμακα των πρώτων υλών και φαρμακευτικών ουσιών καθώς και ο σχεδιασμός, τεχνολογία και μορφοποίηση αυτών σε σκευάσματα και καλλυντικά προϊόντα, στην εκτίμηση της ποιότητας φαρμάκων, καλλυντικών και γενικά προϊόντων φυτικής προέλευσης, σκευασμάτων και ουσιών, με εφαρμογή μεθόδων ελέγχου (φυσικοχημικών, τεχνολογικών, μικροβιολογικών, in vivo, κλπ.), στη βιοφαρμακευτική τεχνολογία των σκευασμάτων και οι παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα κατά την in vivo εφαρμογή τους και στην τεχνολογική μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο φυσικών προϊόντων και των συστατικών τους.
Γ) στη χημεία των φυσικών προϊόντων, δηλαδή η απομόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και χημική μελέτη, στη μελέτη των φαρμακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωματικών φυτών., στην περιγραφή των δρογών, κατάταξη, μικροσκοπικός έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, απομόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους και στην εφαρμογή φυσικοχημικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Φαρμακογνωσία.
Δ) στη φαρμακολογική ανάπτυξη των νέων φαρμάκων, στη βελτίωση των γνωστών φαρμακευτικών ουσιών και στη μελέτη δομής και φαρμακολογικής δράσης σε βιοχημικό, μοριακό επίπεδο (in vitro) καθώς και in situ (απομονωθέντα όργανα) και in vivo (πειραματόζωα), στη φαρμακοδυναμική μελέτη των φαρμακολογικών ενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών και αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, στην ανάλυση δράσης χημειοθεραπευτικών για μικροβιακές λοιμώξεις, παρασιτικές αρρώστιες, ιώσεις και νεοπλασίες, στη φαρμακοκινητική ανάλυση και κλινική δοκιμασία φαρμάκων, καθορισμός δόσεων, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, στη φαρμακογενετική μελέτη της ιδιοσυγκρασίας, μεταβολικής διεργασίας, εθισμού, ψυχικής και φυσικής εξάρτησης και αντίστασης στα φάρμακα, στην ανοσοφαρμακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, φαρμακευτικών ουσιών, μηχανισμους ανοσοκαταστολής από φάρμακα καθώς και στη φαρμακολογική βάση των φαινομένων υπερευαισθησίας, στην τοξικολογική μελέτη των μηχανισμών ανεπιθύμητης ενέργειας φαρμάκων, φυσικών προϊόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών in vitro και in vivo και στη μελέτη φαρμακολογικής δράσης μακρομοριακών παραγόντων (εμβόλια, οροί, πρωτεΐνες, ορμόνες κ.ά.) και προϊόντων μεταβολισμού μικροοργανισμών που παρασκευάζονται με μεθόδους βιοτεχνολογίας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής , επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 9) να έχουν ικανότητα
κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού) για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού φαρμακείου, για την απασχόληση σε φαρμακείο νοσοκομείου καθώς και την απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υγείας.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές
Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ