Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΜουσικών Σπουδών
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Μουσικών Σπουδών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Μουσικών Σπουδών (2017-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.mus.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@mus.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Μουσικών Σπουδών
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου, Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου σε γενικά και δύο (2) ειδικά μαθήματα.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα απαιτούμενα μαθήματα (υποχρεωτικά, καθώς και επιλογές), που ανήκουν σε μια από τις κατευθύνσεις: Α. Μουσικολογία/Μουσικοπαιδαγωγική, και Β. Μουσική Σύνθεση. Ειδικότερα, τα μαθήματα επιλογής οργανώνονται σε πέντε θεματικά πεδία στα βασικά γνωστικά πεδία της μουσικολογίας/μουσικής επιστήμης: α. Ιστορία/Πολιτισμός, β. Θεωρία/Ανάλυση, γ. Εθνομουσικολογία/Βυζαντινή Μουσική, δ. Παιδαγωγική/Ψυχολογία/Μουσικοθεραπεία, ε. Ακουστική/Τεχνολογία/Πληροφορική. Τα πεδία αυτά επιτρέπουν στους φοιτητές να οργανώνουν το πρόγραμμά τους μέχρι και την Διπλωματική Εργασία, αποκτώντας ειδικευμένη γνώση σε ένα ή περισσότερα γνωστικά πεδία (για ένα θεματικό πεδίο χρειάζονται τουλάχιστον 9 μαθήματα με σύνολο 45 ECTS). Οι εξετάσεις γίνονται προφορικά, γραπτά ή/και μέσω εργασίας. Κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν ένα εξειδικευμένο αντικείμενο και εκπονούν Διπλωματική Εργασία (30 ECTS), της οποίας η διάρκεια είναι τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων ικανών να προάγουν την επιστήμη της μουσικολογίας και των σύγχρονων διεπιστημονικών κλάδων της. Ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για δημιουργία ή/και διαμόρφωση επαγγελματικά καταρτισμένων Mουσικολόγων, Μουσικών Εκπαιδευτικών και Συνθετών, μέσα από την μελέτη και κατανόηση των πρακτικών, ιστορικών, συστηματικών και παιδαγωγικών διαστάσεων της μουσικής. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομειμς της Εκπαίδευσης, της Τέχνης και του Πολιτισμού. Ειδικότερα, στον τομέα της Εκπαίδευσης το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ενσωματωμένο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010, προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ προς διορισμό στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών (ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, όπως διαφαίνεται από τα μαθήματα, τα εργαστήρια/σεμινάρια και το θέμα της διπλωματικής εργασίας), οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
α) διδάξουν Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στα Μουσικά Σχολεία,
β) διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας (Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, κ.α.)
γ) αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών πρακτικών και να συγγράψουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα πλαίσια γραπτών ή οπτικοακουστικών μέσων,
δ) συνθέσουν πρωτότυπη οργανική, φωνητική, ορχηστρική ή/και ηλεκτροακουστική μουσική,
ε) διδάξουν θεωρητικά της μουσικής και της σύνθεσης σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές και Μουσικά Σχολεία,
στ) χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα πλαίσια
ζ) διοργανώσουν ή/και συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής
η) συντονίσουν ή/και διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής
θ) αναλαμβάνουν βοηθητικούς, συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής, και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής.
Οι απομφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, πέραν της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε ζητήματα φύλου, φυλετικής ταυτότητας, εθνότητας & θρησκευμάτων 9) να έμχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Ο τίτλος που απονέμει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών είναι ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και επιτρέπει συνέχιση περαιτέρω μεταπτυχιακών σπουδών.
Το βαθμολογικό σύστημα με το οποίο υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα πρέπει να αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Μαρία Αλεξάνδρου