Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Βιολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.bio.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@bio.auth.gr
ΗμερολόγιοURL
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Βιολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα (κορμού-υποχρεωτικά και επιλογής). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή διπλωματική εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής και η πρακτική άσκηση με δύο. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι: Α. Περιβαλλοντική Βιολογία Β. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Γ. Γενική. Τα μαθήματα επιλογής και κατεύθυνσης δηλώνουν την ειδίκευση.
Η εξέταση γίνεται προφορικά / γραπτά ή και μέσω εργασίας.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν την εξέλιξη της ζωής και την πολυπλοκότητά της, από το υποκυτταρικό επίπεδο μέχρι αυτό της βιόσφαιρας καθώς και να προάγουν την επιστήμη της Βιολογίας και των σύγχρονων εφαρμογών της. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γ) την εξέταση και ταυτοποίηση βιολογικού υλικού, δ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού υλικού και αξιολόγηση των ευρημάτων, ε) τις εφαρμογές μεθόδων βιοτεχνολογίας και γενετικής μηχανικής, στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμών ειδών, τύπων οικοτόπων και άλλων μονάδων τοπίου, ζ) την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η) την έρευνα για έλεγχο των πληθυσμών ειδών, περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την λειτουργία των οικοσυστημάτων και τέλος θ) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιολογίας, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 4) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 6) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 7) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 8) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Μηνάς Γιάγκου