Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ (2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://epistimesagogis.nured.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms-ea@nured.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μεταπτυχιακό
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» γίνονται δεκτοί/ές οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής» του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 4 εξάμηνα σπουδών που αντιστοιχούν σε συνολικά 120 ECTS. Κατά τη διάρκεια του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου, που αντιστοιχούν σε 90 ECTS, οι φοιτητές/ριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων τους. Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου, που αντιστοιχεί σε 30 ECTS, οι φοιτητές/ριες εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, την οποία και υποστηρίζουν δημόσια.
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» αποσκοπεί στην παροχή συστηματικών γνώσεων εξειδίκευσης στα επιμέρους πεδία των Επιστημών της Αγωγής, ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν προσόντα εξειδίκευσης σημαντικά για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς και ερευνητικές δεξιότητες προκειμένου να γίνουν ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και δόκιμη συγγραφή πρωτότυπης ερευνητικής μονογραφίας.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα αποκτήσουν το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, καθώς και ερευνητικές δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς/ές να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, που συνδέονται τόσο με το σχολείο (τυπική εκπαίδευση), όσο και με εξωσχολικά κέντρα (μη τυπική εκπαίδευση). Επίσης, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, συμβούλων, ειδικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τέλος οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από τις βασικές γνώσεις του επιστημονικού πεδίου και του επαγγέλματός τους, θα μπορούν επίσης: α) να ερευνούν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αξιοποιούν δεδομένα, β) να εργάζονται ανεξάρτητα ή σε ομάδες, γ) να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες και να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται ερευνητικά έργα, δ) να στοχάζονται κριτικά για τον εαυτό τους και τους άλλους, ε) να αναπτύξουν την επαγωγική και την παραγωγική σκέψη.
Παρέχεται Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια.
Η κατοχή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος επιτρέπει την εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8.50-10
Λίαν καλώς: 6.50-8.49
Καλώς: 6.00-6.49
Ανεπιτυχώς: 0.00-5.99
Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός: 6
4 Εξάμηνα, 120 ECTS.
Δύο πλήρη ακαδημαϊκά έτη σπουδών ισοδυναμούν με 120 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση
Μελπομένη Κανατσούλη