Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2017-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2022 - 2023
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.aeiforia.nured.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@nured.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό
α) πτυχίο τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ
β) πραγματεία με συγκεκριμένο θέμα, ίδιο για όλα τα υποψήφια άτομα
γ) πιστοποιημένη επάρκεια γνώσης σε αγγλικά ή γραπτή εξέταση στη γλώσσα αυτή
Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η φοίτηση για τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι υποχρεωτική ενώ κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή. Τα μαθήματα διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη, ενώ η διδασκαλία και παρακολούθηση συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και βιωματικά σεμινάρια που υλοποιούνται εκτός Θεσσαλονίκης.
Αποτυχών θεωρείται ο φοιτητής που δεν παρακολούθησε το 75% του μαθήματος ή βαθμολογήθηκε με βαθμό κατώτερο του 6.
Η επιλογή του θέματος της διπλωματικής εργασίας γίνεται σε προσυνεννόηση του/της υποψηφίου/ας με τον/την διδάσκοντα/ουσα και πρέπει να εντάσσεται στην περιοχή της κάθε κατεύθυνσης.
Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο η ιδιωτικό τομέα επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
πρόσβαση σε Διδακτορικό Δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (ΥΑΦ 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρο 60):
Άριστα: 8.50-10
Λίαν καλώς: 6.50-8.49
Καλώς: 6.00-6.49
Ανεπιτυχώς: 0.00-5.99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 6
Τέσσερα (4) Εξάμηνα, 120 ECTS
Ένα πλήρες Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS = 25-30 ώρες), (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, ΥΑ Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρο 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή/τρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λ.π.
Πλήρης φοίτηση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ