Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόγραμμα Σπουδών2018-2019
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.enl.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@enl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου - Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά-κορμού, υποχρεωτικά επιλογής και επιλογής. Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα και από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Τμήματος: Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αγγλικής Λογοτεχνίας, Αμερικάνικης Λογοτεχνίας, Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών σπουδών.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στη δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των βασικών αντικειμένων του Τμήματος όπως της αγγλικής γλώσσας, γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, μετάφρασης και πολιτισμού καθώς και διδακτικής. Έχει επίσης ως στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία τόσο για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών όσο και για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση και σε άλλες υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μέσα από το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οι απόφοιτοι του αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες όπως 1) γνώση και διδασκαλία αγγλόφωνης λογοτεχνίας και πολιτισμού, 2) γνώση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, 3) μελέτη πολιτισμικών δομών και θεσμών και 4) γνώση της θεωρίας και πρακτικής της μετάφρασης.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μέσα από τη μελέτη της βασικής γνώσης της επιστήμης τους, αποκτούν επίσης την ικανότητα 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να αναζητούν, αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών, 3) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, 4) να λαμβάνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα αλλά και σε ομάδες, 6) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 7) να παράγουν νέες ερευνητικές ιδέες καθώς και 8) να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
Οι δεξιότητες αυτές προσδίδουν στους/στις αποφοίτους του Τμήματος ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε μεταφραστικά γραφεία, εκδοτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, πολυεθνικές και εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα καθώς και στο χώρο της διερμηνείας.
?εν απαιτείται επαγγελµατική κατοχύρωση στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, επαρκεί το Πτυχίο.
Πρόσβαση σε Μεταπτυχιακές Σπουδές
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα κατανομής επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
(Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρ. 60).
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,0- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
8 ΕΞΑΜΗΝΑ, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος σπουδών ισοδυναµεί µε 60 µονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων) και ένα πλήρες εξάµηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε
µάθηµα πρέπει να αποδίδεται ο αριθµός των απαιτούµενων ECTS (>= 2 ) µε σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος
εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια για την ολοκλήρωση ενός µαθήµατος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Ζωή Κ. Δέτση