Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.bio.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@bio.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ.
Αντικείμενο-Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε επιμέρους τομείς των Βιοεπιστημών. Το πρόγραμμα παρέχει θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στις σύγχρονες εφαρμογές των Βιοεπιστημών όπως η Μοριακή Βιολογία, η Γενετική, η Μικροβιολογία, η Βιοχημεία, η Ανοσοβιολογία, η Βιοτεχνολογία, η Νανοτεχνολογία και η Υδροβιολογία, οι οποίες αφορούν στην Υγεία, στη Βιομηχανία, στη Γεωργία - Κτηνοτροφία, στην Αλιεία -Υδατοκαλλιέργειες, στο Περιβάλλον και στον Άνθρωπο.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:
1. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοδιαγνωστική
2. Βιοτεχνολογία, Μοριακή και Μικροβιολογική Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίμων
3. Γενετική και Βιοτεχνολογία στις Υδατοκαλλιέργειες
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Μηνάς Γιάγκου