Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.master-sport-health.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@master-sport-health.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Μεταπτυχιακό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του ΑΕΙ και ΤΕΙ Ιατρικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, ή άλλων Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, κατόπιν προφορικής συνέντευξης.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση και Υγεία» των Τμημάτων Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ, σύμφωνα με το ΦΕΚ3610/31-12-2014 ίδρυσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 9 μαθήματα (Υποβάθρου- Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων), που κατανέμονται ως εξής: α) στο 1ο εξάμηνο (30 ECTS) 3 μαθήματα, β) στο 2ο εξάμηνο (30 ECTS) 3 μαθήματα, και γ) στο 3ο εξάμηνο (30 ECTS) 3 μαθήματα. Στο 4ο εξάμηνο (30 ECTS) εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.
Σκοπός του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η διαρκής ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σχετικά με τις εφαρμογές της επιστήμης της Ιατρικής στον αθλητισμό αλλά και της άσκησης στο ανθρώπινο σώμα. Ορισμένα από τα αντικείμενα διδασκαλίας είναι η πρόληψη, αξιολόγηση και αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων, καρδιοαναπνευστικών και παθολογικών παθήσεων, η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, η θεραπευτική γυμναστική και η διαχείριση του μυοσκελετικού πόνου μέσω προγραμμάτων άσκησης.
Ειδικότερα, οι φοιτητές του ΔΠΜΣ «Άθληση και Υγεία» αρχικά εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της Ορθοπαιδικής και των μυοσκελετικών κακώσεων, της Ανατομικής και της Αθλητιατρικής. Στην πορεία μπορούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα της επιστήμης της Ιατρικής όπως αυτή εφαρμόζεται στην άθληση. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές διδάσκονται τα αντικείμενα της Εργοφυσιολογίας, της Εμβιομηχανικής, της Αθλητικής Καρδιολογίας, της Διατροφής αλλά και της Παθολογίας των αθλουμένων, του Doping, των προγραμμάτων αποκατάστασης μετά από αθλητικές κακώσεις, το ρόλο της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη παθήσεων αλλά και την εφαρμογή της σε ασθενής με χρόνιες παθήσεις ή ΑμΕΑ και άλλα ειδικά θέματα του τομέα της Αθλητιατρικής μέσα από διαλέξεις και εργαστήρια. Τέλος κάθε φοιτητής επιλέγει το αντικείμενο στο οποίο θα εντρυφήσει μέσω της διπλωματικής του εργασίας. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού θα έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσης για την εφαρμογή των παραπάνω αντικειμένων σε επαγγελματικό επίπεδο, θα γνωρίζουν τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα της Αθλητιατρικής.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49 Καλώς: 6,00 -6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το έξι (6) (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης Φοίτηση.
κος Κυριάκος Αναστασιάδης