Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία (2018-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://cip.web.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo_cip@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μεταπτυχιακό
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων:
1. Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας - Γενετικής και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στη Φαρμακοβιομηχανία, μετά από αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία" του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επίστημών Υγείας Α.Π.Θ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα 13 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην οποία αντιστοιχούν 30 ECTS.
Στόχοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία» είναι οι εξής:
1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα τρία προσφερόμενα επιστημονικά πεδία της Φαρμακολογίας (Κλινική Φαρμακολογία, Βιομηχανική Φαρμακολογία και Κλινική Τοξικολογία).
2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας του ενδιαφέροντος τους και η ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα, τη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και την κλινική πράξη και
3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο caλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογιάαναμένεται να γνωρίζουν, να κατανοούν και να μπορούν να εφαρμόζουν αρχές των επιστημονικών πεδίων που καλύπτουν η Κλινική και η Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία(φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, φαρμακογενετική, φαρμακογενομική, τοξικογενωμική, ανίχνευση βιοδεικτών, διεξαγωγή φαρμακολογικών μελετών, φαρμακευτική τεχνολογία, φαρμακοεπιδημιολογία, φαρμακοοικονομία, φαρμακευτικό μάρκετινγκ, διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τιμολόγηση φαρμάκων, διαπραγμάτευση αποζημίωσης με τους ασφαλιστικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς, κ.ά.) στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Η Κλινική Φαρμακολογία είναι επίσημη ιατρική ειδικότητα με αντικείμενο το φάρμακο και τη θεραπευτική. Ασχολείται με την ορθή, ασφαλή και αποτελεσματικότερη χρήση των φαρμάκων στον ασθενή, τη μελέτη των χαρακτηριστικών των φαρμάκων, την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, την μελέτη και παρακολούθηση της κατάχρησης των φαρμάκων αλλά και με την παροχή συμβουλευτικής αναφορικά με το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση φαρμακολογικών μελετών όλων των φάσεων.
Η Βιομηχανική Φαρμακολογία εξετάζει την προσέγγιση της χρήσης φαρμάκων από τη μεριά της φαρμακοβιομηχανίας και ασχολείται με όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, αδειοδότηση, παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων.
Η Κλινική Τοξικολογία αποτελεί αναπόσπαστο εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο της Κλινικής Φαρμακολογίας σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και πραγματεύεται την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπευτική παρακολούθηση ασθενειών ή δηλητηριάσεων που προκαλούνται από την σκοπούμενη ή άσκοπη χρήση φαρμάκων και δηλητηρίων ή τοξινών.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425,ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρο 60):
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το (έξι) 6,00 (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
3 εξάμηνα, 90 ECTS. Έγκριση Προγράμματος Σπουδών (Γ.Σ. 25/19-12-2017).
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
Πλήρης Φοίτηση.
κος Στέφανος Τριαρίδης