Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Τίτλος Σπουδών "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhumanperformance.phed.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςmsc-hp@phed.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
"ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ"
Μεταπτυχιακό
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. της αλλοδαπής, που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία του πτυχίου τους. Επιπλέον γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του /της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις: α) πτυχίο βασικών σπουδών και β) πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γερμανικά ή Γαλλικά) γ) δύο (2) συστατικές επιστολές.
Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας/μια φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει 7 μαθήματα:
1 υποχρεωτικά μαθήματα
6 μάθημα επιλογής
Επιλογή μέρους των υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, είναι και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (20 ΠΜ-ECTS). Αν επιλέξει να μην εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να παρακολουθήσει επιπλέον 1 μάθημα επιλογής και να εκπονήσει μία ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10):
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς:0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 Εξάμηνα, 90 Πιστωτικές Μονάδες
Πλήρης φοίτηση
κος ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ι. ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ