Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΝανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΠΜΣ Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΦυσικής
Ιατρικής
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://nn.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες - Ν&Ν» των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Ιατρικής που οργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. B7/20200/21-03-2003, ΦΕΚ 575 τ.Β2-05-2003, η οποία τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Β7/53808/10-07-2007, ΦΕΚ 1268 τ.B4-7-2007, ΦΕΚ 2570 τ.B6-6-2020).
Το ΔΠΜΣ εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης με διανομή και συλλογή ειδικών εντύπων (ερωτηματολόγια) προς τους διδάσκοντες, φοιτητές και αξιολογητές του Προγράμματος, τη στατιστική επεξεργασία τους και τη σύνταξη έκθεσης των αποτελεσμάτων (εμπιστευτική), σε ετήσια βάση.
Στα τρία πρώτα εξάμηνα (έκαστο 30 ECTS) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 11 μαθήματα. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν 4 από τα 6 προσφερόμενα μαθήματα, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν 4 από τα 7 προσφερόμενα μαθήματα, κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν 3 από τα 8 προσφερόμενα μαθήματα ενώ ξεκινούν και την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, ενώ το 4ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, περιέχει πρωτότυπα αποτελέσματα, εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή και η παρουσίασή της είναι ανοιχτή στο κοινό. Επίσης οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν την ερευνητική τους δουλειά σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης τις οποίες παρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών, ανάλογα με τις βασικές τους σπουδές, τα μαθήματα που έχουν επιλέξει στο Πρόγραμμα, τις επιθυμίες τους αλλά και τη φυσική τους κλίση. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τα 11 μαθήματα, του 1ου, 2ου και 3ου εξάμηνου, που παρακολουθούν οι σπουδαστές σε συνδυασμό με την Διπλωματική Εργασία που θα εκπονήσουν:
1. Κατεύθυνση Τεχνολογίας Λεπτών Υμενίων & Οργανικών Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών
2. Κατεύθυνση Νανομηχανικής, Νανοβιοϋλικών και Νανοσωματιδίων
3. Κατεύθυνση Νανοϊατρικής - Νανοβιοτεχνολογίας - Βιοηλεκτρονικής
Το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ραγδαίως αναπτυσσόμενες περιοχές των Νανοεπιστημών και των Νανοτεχνολογιών. Η κάλυψη των περιοχών αυτών απαιτεί την συνέργεια πολλών επιστημών στην οποία αποδίδεται ο διεπιστημονικός του χαρακτήρας. Τα τελευταία χρόνια, οι περιοχές αυτές άρχισαν να αποτελούν πυρήνα έντονων δραστηριοτήτων στον οποίο επικεντρώνεται ένα πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών συνεργασιών και βιομηχανικών επενδύσεων. Οι Νανοτεχνολογίες έχουν ήδη εισχωρήσει σε κάθε τομέα της σύγχρονης πραγματικότητας, βρίσκοντας εφαρμογή σε διάφορα πεδία όπως η παραγωγή ενέργειας, η επικοινωνία, η υγεία, η διαχείριση του περιβάλλοντος κ.α., ενώ παράλληλα προσανατολίζουν την εκπαίδευση και την έρευνα προς νέους ορίζοντες ανάπτυξης.
Οι στόχοι του Προγράμματος είναι: i) Η προαγωγή των γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες διεπιστημονικές περιοχές (Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων & Νανοτεχνολογία, Νανομηχανική & Νανοϋλικά, Νανοβιοτεχνολογία), ii) Η δημιουργία επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν Ακαδημαϊκή/Ερευνητική σταδιοδρομία, iii) Η κάλυψη των αναγκών για κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, iv) Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη και δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, v) Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος, vi) Η δικτύωση του Προγράμματος με αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού σε νέες επιστήμες και τεχνολογίες, vii) Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτική/αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών από παραγωγικούς φορείς-χρήστες, viii) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εντατικών σχολείων με στόχο την διάχυση της γνώσης και την ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις των τεχνολογιών αιχμής, ix) Η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του πολύπλοκου και δυναμικού πλέον διεθνούς επιστημονικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος και x) H απόκτηση της ικανότητας να εργάζονται, είτε αυτόνομα, είτε ομαδικά, σε ερευνητικές δραστηριότητες, σε πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, να αναζητούν νέες γνώσεις και να ενημερώνονται βιβλιογραφικά για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν το έργο τους σε τρίτους.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να απορροφηθούν στους τομείς: i) της εκπαίδευσης, σε θέσεις Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις οποίες αυξάνονται οι απαιτήσεις για εκπαιδευτικούς που υιοθετούν μια ευρεία επιστημονική αντίληψη και έχουν την ικανότητα να τη μεταφέρουν στους υπόλοιπους, ii) της έρευνας, στην Ανώτατη Παιδεία και Έρευνα, όπου απαιτούνται επιστήμονες με διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη μεθοδολογίας, πειραματικού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, iii) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα επιχειρήσεων, οι νέοι επιστήμονες-απόφοιτοι θα αποτελούν στελέχη ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και να προσφέρουν σε τομείς γνώσης και δεξιοτήτων.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου