Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Χημεία ή σε αντικείμενο συναφές με μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Έλεγχος Ποιότητας - Χημική Ανάλυση - Περιβάλλον" του Τμήματος Χημείας προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε τρεις ειδικεύσεις, οι οποίες καλύπτουν βασικά και εφαρμοσμένα πεδία της σύγχρονης Χημείας: Bιοανάλυση - Φαρμακευτική ανάλυση, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων και Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών και η επιστημονική έρευνα σε θέματα της ειδίκευσής τους. Η διδασκαλία και η έρευνα ανά ειδίκευση καλύπτουν τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
α) Bιοανάλυση - Φαρμακευτική Aνάλυση: Eργαστηριακές Αναλυτικές Τεχνικές (Διαχωριστικές, Φασματοσκοπικές, Ηλεκτροαναλυτικές/Βιοαισθητήρες), Στατιστική Ανάλυση και Χημειομετρία, Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία, με εφαρμογή στη ΒιοΑνάλυση και Φαρμακευτική Ανάλυση.
β) Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων: Αναλυτικές Τεχνικές: Διαχωριστικές, Φασματοσκοπικές, Ηλεκτροαναλυτικές/Βιοαισθητήρες, Στατιστική Ανάλυση και Χημειομετρία, Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία, Διασφάλιση Ποιότητας, με εφαρμογές στον έλεγχο Γνησιότητας Τροφίμων, Ανάλυση και Έλεγχο Ποιότητας Προϊόντων και Υλών.
γ) Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος: Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Ατμοσφαιρικού, Υδάτινου και Χερσαίου Περιβάλλοντος, Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Aνόργανων και Oργανικών Ρύπων, Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων, Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης, Διαχείριση Υδάτων και Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά Πρότυπα Διαχείρισης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα τα οποία πιστώνονται με 60 ΕCTS συνολικά (30 ανά εξάμηνο). Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα η οποία πιστώνεται με 30 ΕCTS.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων ικανών για την ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας, την παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. είναι η Βιομηχανία (Χημική, Τροφίμων, Φαρμακευτική κλπ), η Εκπαίδευση, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες (Υπουργεία, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ), Κοινωφελείς Οργανισμοί, το Γενικό Χημείο του Κράτους, Νοσοκομεία, Αναλυτικά Εργαστήρια.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ