Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Τίτλος ΣπουδώνΔιαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (2018 έως σήμερα) ΠΦ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαihst.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms_info@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο συναφούς Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.
Σκοπός του ΠΜΣ "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού & Λογισμικού" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα προηγμένων διαδραστικών τεχνολογιών λογισμικού και υλικού. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο αντικειμένων, που ανταποκρίνεται στον προαναφερόμενο σκοπό μέσω μιας ισορροπημένης
προσέγγισης, που συνδυάζει την εμβάθυνση στις επιστημονικές θεμελιώσεις, στη συστηματική σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων και στην πρακτική άσκηση μέσα από την ενασχόληση με ρεαλιστικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ θα προσφέρει στους φοιτητές του:
(α) μια ευρεία επισκόπηση της διεπιστημονικής περιοχής που αφορά τα διαδραστικά συστήματα, αυτά δηλαδή που ενσωματώνουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου - μηχανής (Human Computer Interaction) ή/και τη συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους,
(β) μια βαθιά εξειδίκευση στις τεχνολογικές πτυχές, υλικό και λογισμικό τους και
(γ) γνώση σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο διαδραστικών τεχνολογιών και
(δ) εξοικείωση με τον σχεδιασμό διαδραστικών τεχνολογιών, τις εφαρμογές τους και την αξιολόγησή τους.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα ή για τυχόν προπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης "Διαδραστικές Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής <https://ihst.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf>)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης και μερική φοίτηση
Ι. Σταμέλος