Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές
Πρόγραμμα ΣπουδώνΝεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.authl.gr/lit
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@lit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ
H ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας («Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές») αποσκοπεί: (α) στην άσκηση των φοιτητών/-τριών στην ερευνητική μεθοδολογία, (β) στην εξοικείωσή τους με ειδικότερα ζητήματα ποίησης, πεζογραφίας, κριτικής, λογοτεχνικών ρευμάτων και τάσεων, ιστορίας της γραφής και της τυπογραφίας, εκδοτικής, βιβλιογραφίας, διδακτικής της λογοτεχνίας, (γ) στην καλλιέργεια της κριτικής και αναλυτικής τους σκέψης με στόχο τον δημιουργικό αναστοχασμό στα παραπάνω ζητήματα καθώς και σε ζητήματα Ιστορίας/Γραμματολογίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (δ) στην καλλιέργεια διεπιστημονικών προσεγγίσεων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (ε) στην εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες, (στ) στον σχεδιασμό και στη δημιουργία έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (ζ) στον σχεδιασμό και στη σύνταξη βιβλιογραφιών.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν την ικανότητα: (α) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, (β) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, (γ) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, (δ) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, (ε) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, (στ) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, (ζ) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, (η) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, (θ) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και (ι) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, αμρθρ. 60):
Άριστα : 8,5-10,00
Λίαν Καλώς: 6,5- 8,49
Καλώς: 6.00-6.49
Ελάχιστος βαθμός για κάθε μάθημα και τη διπλωματική εργασία το 6.
3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή 6 εξάμηνα (μερική φοίτηση), 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ιωάννα Καραμάνου