Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος ΣπουδώνΙατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://mrm.med.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo-mrm@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμημάτων Ιατρικών Σχολών καθώς και πτυχίο Τμήματων ΑΕΙ (Οδοντριατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Πολυτεχνείου).
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc in Medical Research Methodology) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα, στα μαθήματα επιλογής καθώς και στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MSc thesis).
Το Αγγλόφωνο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία προσφέρει τη δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας.
Πρόσβαση σε διδακτορική διατριβή.
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ακουλουθεί την παρακάτω βαθμολογική κατανομή επιτυχίας με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 6,00-6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6,00
2 ΕΞΑΜΗΝΑ, 75 ECTS. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Γ.Σ. 12/30-04-2015)
Ενα εντατικό ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακών σπουδών ισοδυναμεί με 75 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. φ5/ 89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος.
Εντατική πλήρης φοίτηση ή μερικής φοίτησης.
κος Στέφανος Τριαρίδης