Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

Τίτλος ΣπουδώνΔίκτυα και Πολυπλοκότητα
Πρόγραμμα ΣπουδώνΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.cosynet.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςkmouza@econ.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίκτυα και Πολυπλοκότητα
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ,ΤΕΙ
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμιο (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ.1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρ. 60):
Άριστα: 8,5-10,00
Λίαν Καλώς: 6,5-8,49
Καλώς: 6
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS= 25-30 ώρες). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εφαρμόζονται στο Α.Π.Θ. από το 2007 σύμφωνα με την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, αρθρ.1-3).
Πλήρης φοίτηση.
κα Κυριακή Κοσμίδου