Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Τίτλος Σπουδών"Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)"
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία) (2018-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.surgicalanatomy.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςromaleap@auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
"Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)"
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, καθώς και ειδικευόμενοι και ειδικοί ιατροί της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής παθολογικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγοι, χειρουργικών ειδικοτήτων, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με επεμβατικές τεχνικές (ακτινολόγοι, καρδιολόγοι κ.α.).
Μετά από αξιολόγηση φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης caλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα 9 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην οποία αντιστοιχούν 30 ECTS, την οποία παρουσιάζουν δημόσια.
Στόχοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Κλινική και Χειρουργική Ανατομία (Εφαρμοσμένη Ανατομία)>> είναι οι εξής:
Να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες (χειρουργικών, παθολογικών και λοιπών ειδικοτήτων) στην αναίμακτη ή μη κλινική επέμβαση, τη διάγνωση μέσω απεικονιστικών εικόνων και την ασφαλή χειρουργική προσπέλαση κάθε ανατομικής περιοχής. Η συνεχόμενη χρήση των διαδικτυακών βιβλιοθηκών και των βάσεων δεδομένων που ουσιαστικά συμβάλλουν στην επιστημονική διαδικασία και στην αναζήτηση της γνώσης, θα δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει ότι η περαιτέρω επιστημονική του κατάρτιση, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με το περιεχόμενο της κλινικής ανατομίας.
Επίσης, σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία της Κλινικής και Χειρουργικής Ανατομίας και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μία επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει και να καταρτίσει τους ιατρούς με γνώσεις κλινικής και χειρουργικής ανατομίας προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως το ανθρώπινο σώμα και να διαγνώσουν με ασφάλεια οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το πάσχον όργανο/α, με αποτέλεσμα να διαγνώσουν ευχερώς και να επιτύχουν άμεσα τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νοσολογικής κατάστασης, συντηρητικά ή χειρουργικά.
Δεν εφαρμόζεται επεγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαθάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνον του διπλώματος ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α.Φ.1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/Β, άρθρο 60):
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώβς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6,00 (έξι) (Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης Α.Π.Θ. αριθμός 127/2-2-11).
4 εξάμηνα, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, ΑΡΘΡ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή).
Πλήρης φοίτηση
κος Κωνσταντίνος Νάτσης