Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://elecom.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςelecom@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» οι φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς έναν κύκλο μαθημάτων 4 (τεσσάρων) εξαμήνων ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. αρ. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β).
Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι εξαμηνιαίας διάρκειας και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (συνολικά 6): ECTS=42,
β) Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (συνολικά 5): ECTS=42,
γ) Μάθημα επιλογής (1): ECTS=6
δ) Διπλωματική Εργασία: ECTS=30
Η διπλωματική εργασία είναι ενιαίο μάθημα χωρισμένο σε δύο εξαμηνιαία μέρη, και βαθμολογείται με ένα (ενιαίο) βαθμό είτε στο χειμερινό, είτε στο εαρινό εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση.
ε) φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν 10 διαλέξεις σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους (Θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων, προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, ερευνητικές εργασίες σε επιλεγμένα συνέδρια, γενικά θέματα όπως βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή αναφορών κλπ).
Το Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία, που αξιοποιεί τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο αυτό. Σκοπός του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Τεχνολογία στους τομείς των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιών.
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν ικανότητες που τους επιτρέπουν:
α) την ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων,
β) την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνικών για ηλεκτρονικές μετρήσεις μεγεθών και συστήματα αισθητήρων,
γ) την αρχιτεκτονική σχεδίαση και τη μελέτη ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων,
δ) την ανάλυση και σχεδίαση κεραιών,
ε) την ανάπτυξη συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας
στ) την εκτίμηση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης από συστήματα εκπομπής μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων,
ζ) την αξιολόγηση ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
η) την ανάπτυξη και χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων τηλεπικοινωνίας.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν την ικανότητα να εργάζονται, είτε αυτόνομα, είτε ομαδικά, σε ερευνητικές δραστηριότητες, σε πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, να αναζητούν νέες γνώσεις και να ενημερώνονται βιβλιογραφικά για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν το έργο τους σε τρίτους.
Τέλος, με την ευρύτητα των παρεχόμενων επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ηλεκτρονική Φυσική και την ερευνητική μεθοδολογία οι απόφοιτοι αποκτούν την ευελιξία να προσαρμόζονται σε νέα ερευνητικά πεδία συναφή με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Οι διπλωματούχοι του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» καλύπτουν θέσεις σε εταιρείες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που δραστηριοποιούνται στις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρονική και την Πληροφορική. Επίσης, καλύπτουν θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση εργοδηγών και τεχνικών στους αντίστοιχους τομείς.
Το ΔΜΣ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Αχωρίς εξετάσεις).
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου