Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://pms.physics.auth.gr/comphys
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Υπολογιστική Φυσική" του τμήματος Φυσικής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών που διαρκεί 3 εξάμηνα (90 ECTS) (ΦΕΚ 2761/2018/Β). Τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (κορμού και επιλογής), ως εξής:
α) Υποχρεωτικά μαθήματα (Συνολικά 4): ECTS 30
β) Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (Συνολικά 2): ECTS 15
γ) Μαθήματα επιλογής(Συνολικά 4): ECTS 30
δ) Διπλωματική Εργασία: ECTS 15
Κατά το Α εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα 4 υποχρεωτικά μαθήματα. Στο Β εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 από τα 4 προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής και σε 2 από 23 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Στο Γ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 2 από 23 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής καθώς και στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων υψηλού επιπέδου στα πλαίσια της ανάγκης δημιουργίας στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία θα είναι σε θέση να στελεχώσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Ο βασικός στόχος του ΠΜΣ Υπολογιστική Φυσική είναι η ειδίκευση των φοιτητών τόσο σε μεθόδους μοντελοποίησης και προσομοίωσης όσο και σε υπολογιστικές τεχνικές.
Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τη διαδικασία αυτή έχουν εφαρμογή πέραν της Φυσικής σε πολλά άλλα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις που τους επιτρέπουν να χρησιμοποίησουν:
α) Υπολογιστικές τεχνικές της δυναμικής οι οποίες έχουν σήμερα ευρεία εφαρμογή στη περιοχή της χημείας, της βιολογίας, του περιβάλλοντος, και τους κλάδους των μηχανικών,
β) Υπολογιστικές τεχνικές του ηλεκτρομαγνητισμού στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής,
γ) Υπολογιστικές τεχνικές της κβαντομηχανικής στη βασική έρευνα και τις νέες τεχνολογίες,
δ) Υπολογιστικές τεχνικές της στατιστικής φυσικής που εφαρμόζονται σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών και των μηχανικών, όπως και στα χρηματοοικονομικά,
και
ε) Τεχνικές της υπολογιστικής φυσικής με πληθώρα εφαρμογών στο χώρο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Η εμπειρία που αποκτάται με τη εκπαίδευση στην υπολογιστική Φυσική παρέχει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του ΠΜΣ να διεκδικήσουν με επιτυχία θέσεις εργασίας σε ένα ευρύτερο φάσμα επαγγελμάτων, με αντικείμενο τη αξιοποίηση υπολογιστικών τεχνικών και την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης φαινομένων και διεργασιών, την επεξεργασία δεδομένων, την εφαρμοσμένη πληροφορική, αλλά και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου