Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ "Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.chem.auth.gr/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@chem.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Χημεία ή σε αντικείμενο συναφές με μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας "Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση-Χημική Εκπαίδευση" προσφέρει υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δύο ειδικεύσεις οι οποίες καλύπτουν δύο πεδία της σύγχρονης Χημείας και συγκεκριμένα "Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση" και "Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας". Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα της ειδίκευσης τους και η εισαγωγή στην έρευνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα τα οποία πιστώνονται με 60 ΕCTS συνολικά. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα η οποία πιστώνεται με 30 ΕCTS. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση 90 ΕCTS και διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη. Χώροι στους οποίους απαιτούνται και μπορούν να αξιοποιηθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. είναι τα Πανεπιστήμια και οι Ερευνητικοί Φορείς, τα τμήματα έρευνας της Χημικής και Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, η Δημόσια Διοίκηση, η Εκπαίδευση και οι Δημόσιοι Οργανισμοί και Υπηρεσίες.
Επιπλέον της βασικής γνώσης στην ειδίκευση τους οι απόφοιτοι αποκτούν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, την ικανότητα να αναζητούν να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, να παράγουν νέες ιδέες, να προάγουν την ελεύθερη παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) .
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Θεόδωρος Δ. Καραπάντσιος