Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τίτλος ΣπουδώνΠαιδαγωγική Επιστήμη
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠαιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttps://www.edlit.auth.gr/pms-paidagwgiki/
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@edlit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Παιδαγωγική Επιστήμη
Μεταπτυχιακό
Για την πρόσβαση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες συμμετέχουν σε διαδικασία εξέτασης σε δύο (2) βασικά γνωστικά αντικείμενα: α) τη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας, β) το αντικείμενο της κατεύθυνσης-ειδίκευσης που επέλεξαν σύμφωνα με τη δήλωσή τους στην αίτησή τους, δηλαδή είτε Ειδική Αγωγή είτε Παιδαγωγική του Σχολείου είτε Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ουσιαστική και αποδεδειγμένη γνώση σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά ή/και γερμανικά ή/και γαλλικά). Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο) ο οποίος τους απονεμήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ).
1.Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ διακρίνεται σε τρεις ειδικεύσεις, την Ειδική Αγωγή, την Παιδαγωγική του Σχολείου και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ όλων των ειδικεύσεων συμμετέχουν σε ένα (1) υποχρεωτικό ταχύρρυθμο σεμινάριο κορμού, σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και οφείλουν να συμπληρώσουν συνολικά 120 ECTS (1 ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 Ω εξαμηνιαίως). Οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης Παιδαγωγική του Σχολείου κατά το 2ο εξάμηνο των σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν τέσσερα (4) από τα 5 (πέντε) προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσής τους ή αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το ξενόγλωσσο μάθημα του ευρωπαϊκού διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ που λειτουργεί στο Τμήμα. Αντιστοίχως οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση μπορούν να επιλέξουν αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το παραπάνω ξενόγλωσσο μάθημα.
Η αντιστοιχία δε μαθημάτων και ECTS έχει ως εξής:
α) 60 ECTS από την επιτυχή φοίτηση στο εντατικό σεμινάριο και στα υποχρεωτικά μαθήματα: πέντε (5) ECTS από το ταχύρρυθμο σεμινάριο (στο 1ο εξάμηνο), δέκα (10) ECTS από τα δύο κοινά μαθήματα κορμού (στο 1ο εξάμηνο) και 45 ECTS από τα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσής τους ή 37,5 ECTS από τα μαθήματα της ειδίκευσής τους και 7,5 ECTS από το μάθημα επιλογής (στο 1ο και 2ο εξάμηνο).
β) στις ειδικεύσεις Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 10 ECTS από την Αυτόνομη Μάθηση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν στο 3ο εξάμηνο ένα ερευνητικό project σε θέμα της ειδίκευσής τους με την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα/μιας διδάσκουσας.
γ) στις ειδικεύσεις Ειδική Αγωγή 20 ECTS και Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 10 ECTS από την Πρακτική Άσκηση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο εξάμηνο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πεδίο της ειδίκευσής τους. οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης: i. «Ειδική Αγωγή» σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 500 ωρών σε σχολεία, δομές και φορείς ειδικής αγωγής, ii. «Παιδαγωγική του Σχολείου» σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 250 ωρών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και iii. «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 250 ωρών σε δομές, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
δ) 40 ECTS από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της ειδίκευσής τους. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της ειδίκευσής τους στο πλαίσιο που προδιαγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος στο 3ο και 4ο εξάμηνο.
2. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για το 1ο και 2ο εξάμηνο είναι 8ΩΕ. Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης «Ειδική Αγωγή» για 42 ώρες εβδομαδιαίως συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (40 ώρες στο εκπαιδευτικό πεδίο+2 διδακτικές ώρες ανατροφοδότησης στο πανεπιστήμιο), ενώ οι φοιτητές/φοιτήτριες των ειδικεύσεων «Παιδαγωγική του Σχολείου» και «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» για 22 ώρες εβδομαδιαίως (20 ώρες στο εκπαιδευτικό πεδίο+2 διδακτικές ώρες ανατροφοδότησης στο πανεπιστήμιο).
Με το πέρας των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που αφορούν στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συν τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:
Γνώσεις
Εξοικείωση με το βάθος, το εύρος και τις διεπιστημονικές συνδέσεις που είναι εγγενείς στην ειδικότητα που μελετήθηκε.
Προσδιορισμός ενός σημαντικού και σχετικού προβλήματος, το οποίο να είναι σε θέση να δηλώσουν με σαφή και κατάλληλα εστιασμένο τρόπο.
Ταξινόμηση προφανών και έμμεσων περιορισμών και συνεπειών του θέματος / αντικειμένου / εργασίας.
Ανάλυση ζητημάτων σχετικών με τις εκπαιδευτικές επιστήμες.
Αναγνώριση της επίδρασης του περιβάλλοντος και των υποθέσεων για όλους τους τομείς της Εκπαιδευτικής Πράξης.
Αποτύπωση με σαφής και κατανοητό τρόπο των συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν από την έρευνα ή/και ανάλυση ενός θέματος / αντικείμενου / εργασίας.
Κατανόηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης διάστασης της Εκπαίδευσης.
Δεξιότητες
Διερεύνηση και ανάλυση σημαντικών εκπαιδευτικών φαινομένων.
Κριτική σκέψη και στοχασμός.
Δημιουργική σκέψη και προσαρμογή σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
Επικοινωνία μέσω ακαδημαϊκής γραφής και επιχειρηματολογίας.
Προφορική επικοινωνία μέσω ακαδημαϊκής ομιλίας και διαλόγου.
Επίδειξη πνεύματος συνεργασίας.
Εφαρμογή κατάλληλων λύσεων στα προβλήματα που προκύπτουν στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και αντιμετώπιση σχετικών κρίσεων.
Εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων με ακρίβεια και αξιοπιστία σε σχετικά περιβάλλοντα εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη όλων των τύπων προγραμμάτων σπουδών.
Ανάπτυξη και εφαρμογή κάθε τύπου εκπαιδευτικής έρευνας.
Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με ποσοτικές και με ποιοτικές μεθόδους.
Ικανότητες
Σεβασμός της διαφορετικότητας μεταξύ ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων και ιδεών και ανάπτυξη ανθρωπιστικών αξιών.
Επίδειξη πνεύματος συνεργασίας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε σχέση με την ποικιλία των εκπαιδευομένων και όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, κριτικής σκέψης, σαφούς και προσεκτικής επικοινωνίας, δημιουργικής έκφρασης και ειλικρινής ανοιχτής έρευνας κατά το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη διαφοροποίηση, την αξιολόγηση και την αποδοτική θεωρία ή / και πρακτική.
Έκφραση μιας λογικής, σαφούς θέσης ή υπόθεσης, δηλωμένης ή σιωπηρής.
Πολυπλοκότητα σκέψης.
Ενσυναίσθηση και ανοχή στην εθνοτική, πολιτιστική και κοινωνική ποικιλομορφία.
Εκπαιδευτικοί σε κρατικά και ιδιωτικά σχολεία, σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και μη τυπικής εκπαίδευσης, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των τύπων, αξιολογητές και ερευνητές σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ιδρύματα.
Ο 2ος κύκλος σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) καθιστά δυνατή την πρόσβαση μετά από επιτυχή επιλογή στον 3ο κύκλο σπουδών (Διδακτορικό Δίπλωμα), ισοδύναμο με PhD.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5- 8,49), Καλώς (6-6,49)
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Δύο ακαδημαϊκά έστη σπουδών, ισοδύναμα με 120 ECTS. Συνολικός χρόνος διάρκειας σε ακαδημαϊκά εξάμηνα τέσσερα (4) Εξάμηνα
Πλήρης φοίτηση.
κος Κωνσταντινος Τσιουμης