Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.for.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@for.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του διπλώματος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα γενικού και ειδικού υποβάθρου καθώς επίσης και σε μαθήματα εμβάθυνσης ή ειδικότητας ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 10ου εξάμηνου σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή διπλωματική εργασία που ισοδυναμεί με 30 ECTS και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων συνολικού φόρτου εργασίας 19 ECTS, όπως αυτό αναλύεται παρακάτω:
1.Την πρακτική άσκηση του δεύτερου έτους σπουδών που διεξάγεται στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής και περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Γενική Υδρολογία, Υδραυλική & Ποταμολογία, Δασική Βοτανική-Φυτοκοινωνιολογία, Δασική Εδαφολογία, Λιβαδική Οικολογία και Τοπογραφία,
2.την πρακτική άσκηση του τρίτου έτους σπουδών που διεξάγεται στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων και περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Δασική Γενετική, Δασική Οδοποιΐα, Δασικές Μεταφορές, Δασοκομία, Υλοχρηστική και Υλωρική,
3.την πρακτική άσκηση του τέταρτου έτους σπουδών που διεξάγεται στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου Τρικάλων και περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Δασική Βιομετρία, Δασική Διαχειριστική, Δασική Τεχνολογία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Λιβαδοπονία και Δασική Οικονομική,
4.την πρακτική άσκηση σε ένα από τα Δασαρχεία ή τις Διευθύνσεις δασών της ελληνικής επικράτειας που διεξάγεται μετά το 8ο εξάμηνο σπουδών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και διαρκεί κατe5λάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Ο εν λόγω ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου των περιβαλλοντολόγων και συνεπώς είναι ταυτόσημος με τον τίτλο του κλάδου αυτού.
Οι έξι κατευθύνσεις/ειδικεύσεις του προγράμματος σπουδών είναι: Α. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Β. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Γ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων, Ε. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης και ΣΤ. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.
H εφαρμογή του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και στη μετάδοση των σύγχρονων γνώσεων της επιστήμης της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος σε τέτοιο βαθμό, ώστε με την απόκτηση του πτυχίου τους οι φοιτητές να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας, με σκοπό την προστασία και ορθολογική χρήση των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, προς αειφορική εξυπηρέτηση των πολλαπλών σκοπών της αποστολής τους. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς του Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβανομένων των δασών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα και με την κατεύθυνση των σπουδών τους, τα μαθήματα επιλογής και την πτυχιακή εργασία, αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες: Επιλογή και εφαρμογή τεχνικών αειφορικής συγκομιδής δασικών προϊόντων, ποιοτική αξιολόγηση και αναγνώριση ταυτότητας του ξύλου, καταλληλότητα του κάθε ξύλου για διάφορες χρήσεις, μηχανική και χημική τεχνολογία ξύλου, βιομηχανική παραγωγή προϊόντων ξύλου, ρητίνης, φελλού, δασικής βιομάζας και ενέργειας, συντήρηση και βελτίωση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου και επίπλου, σύνταξη μελετών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών ξύλου και επίπλου και μη ξυλωδών προϊόντων. Μελέτες διαχείρισης άγριας πανίδας και ιχθύων, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ίδρυση εκτροφείων άγριας πανίδας, ιχθυογεννητικών σταθμών και ιχθυοκαλλιεργειών, έλεγχος διακίνησης ειδών άγριας πανίδας και ιχθύων, διοίκηση και διαχείριση χερσαίων και υδάτινων φυσικών οικοσυστημάτων, εκπαίδευση, έρευνα και πραγματογνωμοσύνες που σχετίζονται με την άγρια πανίδα και τους ιχθείς των εσωτερικών υδάτων. Μελέτες διαχείρισης δημοσίων ή ιδιωτικών βοσκοτόπων, απογραφή και ταξινόμησή τους. Μελέτες οικοφυσιολογίας, γενετικής των λιβαδικών ειδών για παραγωγή σπόρου και φυτευτικού υλικού και προσδιορισμός της θρεπτικής τους αξίας. Μελέτες οικο-τουριστικής ανάπτυξης λιβαδικών και δασικών εκτάσεων. Μελέτη πολιτιστικής, αισθητικής και οικολογικής αξίας λιβαδικού τοπίου. Δημιουργία και συντήρηση υπαίθριων χώρων αναψυχής (γηπέδων, πάρκων). Σχεδιασμό της διάνοιξης δάσους, σύνταξη μελετών, κατασκευή και συντήρηση έργων δασικής οδοποιίας (οδικών δικτύων, οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, αναχλόαση πρανών) και μεταφορικών εγκαταστάσεων, σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, δασικών χαρτών, κτηματολογίου, ειδικών περιβαλλοντικών μελετών έργων σε δάση και δασικές εκτάσεις, βιοκλιματικές δασικές κατασκευές, δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων, συστήματα και έργα διευθέτησης, φυτοτεχνικές διευθετήσεις και στερέωση εδαφών, υδρολογικός χειρισμός λεκανών απορροής, διαχείριση χιονιού και έργα αντιμετώπισης χιονολισθήσεων, υδρονομικά έργα και προστασία φυσικού περιβάλλοντος. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων. ΄Ερευνα μάρκετινγκ δασικών προϊόντων & προϊόντων μεταποίησης ξύλου. Κοινωνικός και οικονομικός σχεδιασμός στη δασοπονία. Δασική στατιστική ανάλυση, δασικές απογραφές, δασοβιομετρικές μελέτες. Εκτιμήσεις προσαύξησης δένδρων και συστάδων. Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων, σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων, δασών ξυλοπαραγωγής, αισθητικών, αναψυχής, προστατευτικών, προστατευόμενων περιοχών και δασών πολλαπλών σκοπών με τη βοήθεια της φωτοερμηνείας, φωτογραμμετρίας, GIS, τηλεπισκόπησης και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Λογιστική και διοικητική υποστήριξη στις δασικές βιομηχανίες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Μελέτες αναπτυξιακής πολιτικής και άσκησης δασικής πολιτικής. Επικοινωνιακή πολιτική και δημόσιες σχέσεις σε εταιρείες και δημόσιες επιχειρήσεις. Μελέτη και σχεδιασμός χώρων δασικής αναψυχής, μελέτες ανάπτυξης οικοτουρισμού. Διερεύνηση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και προγράμματα επιμόρφωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων ερμηνείας περιβάλλοντος. Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων υπολογιστών, διαδικτυακών υπηρεσιών κι πολυμέσων στη δασοπονία και βιομηχανία ξύλου. Εφαρμογή μεθόδων χλωρίδας και βλάστησης με σκοπό την περιγραφή, την ταξινόμηση, την αποκατάσταση, την παρακολούθηση και τη διερεύνηση της δυναμικής χερσαίων οικοσυστημάτων. Παραγωγή γενετικά βελτιωμένου υλικού δασικών ειδών υψηλής οικονομικής, προσαρμοστικής και αισθητικής αξίας. Ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων δασικών και καλλωπιστικών ειδών, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού τους υλικού. Ίδρυση και διαχείριση βοτανικών κήπων, πάρκων και δεντροστοιχιών, σποροπαραγωγών κήπων, αγροδασικών συστημάτων, επιχειρησιακών φυτειών δασικών ειδών για παραγωγή ξύλου, καρπών, βιομάζας, δευτερογενών δασικών προϊόντων. Ταυτοποίηση και πιστοποίηση δασικού γενετικού υλικού. Διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας χερσαίων οικοσυστημάτων και των γενετικών τους πόρων. Σύνταξη μελετών εγκατάστασης και δασοκομικού χειρισμού δασικών οικοσυστημάτων και φυτειών δασοπονικών ειδών. Προστασία δασών από ασθένειες, επιδημίες εντόμων αέρια ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Διαχείριση (πρόληψη προκαταστολή, αντιμετώπιση) και Οικολογία Δασικών Πυρκαγιών. Ταξινόμηση εδαφών και δασικών τόπων με σκοπό την ορθολογική χρήση των εδαφικών πόρων, μελέτες ανάλυσης εδαφών, φυτικών ιστών και υδάτων για την εκτίμηση της παραγωγικότητας των δασικών και λιβαδικών εκτάσεων ως και των δασικών φυτωρίων. Σύνταξη οικολογικών μελετών σχετικά με τα δασικά είδη και τις δασικές εκτάσεις, μελετών επιπτώσεων και εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης δασικών εκτάσεων και περιβάλλοντος από κάθε είδους άλλα έργα που πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις, εκτέλεση έργων αναδασώσεων, αστικού και περιαστικού πρασίνου και αντιπυρικής προστασίας δασών. Επιπλέον των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να συνθέτουν τα επιστημονικά δεδομένα και τις πληροφορίες, να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες στη δασοπονία και βιομηχανική αξιοποίηση δασικών προϊόντων, να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονικές γνώσεις, να διαχειρίζονται επιστημονικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, να συντάσσουν μελέτες και να εκτελούν έργα δασικής φύσεως, να παίρνουν αποφάσεις με επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υπευθυνότητα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, διεπιστημονικά και σε διεθνές επίπεδο.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές και, υπό προϋποθέσεις, σε διδακτορικές σπουδες.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 εξάμηνα, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Παρασκευή Γ. Αλιζώτη