Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2020 - 2021
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.plandevel.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@plandevel.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου.
Η απόκτηση του διπλώματος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Προβλέπονται τρεις διακριτοί τύποι μαθημάτων: συνθετικά εργαστήρια, εργαστηριακά μαθήματα και θεωρητικά μαθήματα. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών καλύπτεται σε 10 διαδοχικά εξάμηνα οργανωμένα σε 3 κύκλους (2 εξάμηνα υποβάθρου, 4 εξάμηνα κορμού και 4 εξάμηνα ολοκλήρωσης).
Τα μαθήματα υποβάθρου και κορμού είναι υποχρεωτικά ενώ στον κύκλο ολοκλήρωσης εισάγονται μαθήματα επιλογής και προαιρετικά πρακτική άσκηση . Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση ατομικής ερευνητικής εργασίας και στο τελευταίο εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση ως προαιρετικό μάθημα επιλογής.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της οργάνωσης και μετασχηματισμού του χώρου. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση των πλέον σύγχρονων μεθοδολογιών και εξελιγμένων εργαλείων αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των παραμέτρων του χώρου.
Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που προσδίδουν στους αποφοίτους ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, οικονομικού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι οι σπουδές του Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης ενσωματώνουν γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά., που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων.
Ο διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί ως πολεοδόμος, χωροτάκτης και αναπτυξιολόγος μηχανικός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος σε ιδιωτικά γραφεία μελετών, σε δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στην αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές ( 2ου και 3ου κύκλου)
Η βαθμολογική κλίμακα, με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50-8,49
Καλώς: 5,00-6,49
Ανεπιτυχώς:0,00-4,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 Εξάμηνα, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Ελισάβετ Θωΐδου